กสทช. สั่งค่ายมือถือดูแลระบบสื่อสาร รับมือพายุไต้ฝุ่นโนรู

กสทช.

เลขาธิการ กสทช. สั่งค่ายมือถือ-ศูนย์สายลม และ กสทช.ภาค เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารรับมือพายุไต้ฝุ่น “โนรู”

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่อง พายุโนรู ฉบับที่ 6 ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามตอนกลาง ในวันที่ 28 ก.ย. 2565 โดยจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทยในวันที่ 29 ก.ย. 2565 ส่งผลให้ในวันที่ 28 ก.ย.-1 ต.ค. 2565 จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล นั้น

สำนักงาน กสทช.ได้สั่งการให้โอเปอเรเตอร์ทุกราย ดูแลโครงข่ายสื่อสารให้พร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะการดูแลป้องกันสถานีฐานไม่ให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ และกำชับให้เตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้อง และให้รายงานให้สำนักงานทราบด้วย

นอกจากนั้น ยังได้สั่งการให้ศูนย์สายลม สำนักงาน กสทช.ภาคและเขต ติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ เตรียมพร้อมทุกขณะในการรับมือกับสถานการณ์ พร้อมประสานงานกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ และขอให้เครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศเตรียมความพร้อมเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพื่อพร้อมสนับสนุนใช้เป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองให้กับหน่วยงานภาครัฐ กรณีที่โครงข่ายสื่อสารหลักล่ม


“การสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกรณีเกิดภัยพิบัติ สำนักงาน กสทช.จึงสั่งการให้โอเปอเรเตอร์ดูแลโครงข่าย ดูแลคุณภาพสัญญาณการให้บริการ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงขอให้เครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศ ติดตามข่าวสถานการณ์ และเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อพร้อมเป็นโครงข่ายสื่อสารสำรองด้วย” นายไตรรัตน์กล่าว