สิทธิวงโคจรชุดแรกได้เงิน 9 ล้านบาท ประมูลจบใน 2 นาที

ชุดข่ายงานดาวเทียมที่ 4 หรือแพ็กเกจ SME เป็นสิทธิเข้าใช้ดาวเทียมที่ราคาต่ำที่สุด มีคนเคาะเพิ่ม 5% ที่ 9,072,600 บาท ภายใน 2 นาที 

วันที่ 15 มกราคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขณะนี้มีการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม โดยเริ่มที่แพ็กเกจ ชุดที่ 4 มีผู้ชนะการประมูลแล้ว ภายใน 2 นาที

โดยชุดที่ 4 ตำแหน่งวงโคจร (ตามเส้นแวง) 126E ข่ายงาน Thaisat-126E อยู่ระหว่างประสานความถี่กับประเทศสมาชิก เหลือเวลาการประสานงานประมาณ 5 ปี จะครอบคลุมพื้นที่ เอเชีย แปซิฟิก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ถ้าประสานงานความถี่ได้อย่างดีจะสามารถปลดปล่อยสัญญาณบรอดแบรนด์ หรืออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมได้ เหมือนกับดาวเทียมไทยคม 4

ชุดนี้ คือ ชุด SME ที่มีราคาเริ่มต้นการประมูล 8.6 ล้านบาทเศษ

จากผู้เข้าร่วมประมูลบ 3 ราย มีผู้ชนะการประมูล โดยการเคาะแค่ครั้งเดียว ภายใน 2 นาที ทำให้ราคาบวกเพิ่มจาก 8.6 ล้านบาท ประเทศไทยได้รับค่าสิทธิเข้าใช้โคจรดาวเทียมแล้ว 9,072,600 บาท