อัพเดตไทม์ไลน์ zipmex หลังศาลขยับเส้นตายเลื่อนจ่ายหนี้

ศาลสิงคโปร์ อนุญาตให้เลื่อนเส้นตาย Zipmex จ่ายเงินคืนเจ้าหนี้ ไปอีก 2 เดือน พร้อมเตรียมเปิดหน้านักลงทุน Zipmex และข้อมูลอื่นๆ ภายใน 3 พฤษภาคม นี้

วันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวกรณี Zipmex หลังประกาศก่อนหน้านี้ว่ากลุ่ม “นักลงทุน” หรือผู้ที่จะให้เงินทุนช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูกิจการ อาจมีการขอเงินลงทุนบางส่วนคืน ซึ่งจะกระทบกับแผนการจ่ายหนี้คืนลูกค้าในบัญชี Z wallet ในสิ้นเดือนเมษายนนี้ จึงได้ขอศาลสิงคโปร์ขยายแผนฟื้นฟูกิจการ หรือการ “พักชำระหนี้” ไปอีกสองเดือน

พร้อมกันนี้ยังสั่งให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัท Zipmex เขียนจดหมายถึงที่ปรึกษาด้านกฎหมายของนักลงทุนเพื่อแจ้งให้ทราบว่าศาลสิงคโปร์อาจจะยกเลิกการปิดผนึกเกี่ยวกับตัวตนของนักลงทุนและข้อมูลอื่นๆ

โดยศาลสิงคโปร์กำหนดให้นักลงทุนแจ้งต่อศาลภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 หากนักลงทุนมีความประสงค์ที่จะแย้งคำสั่งดังกล่าวและรักษาคำสั่งปิดผนึกไว้

กำหนดการชำระหนี้ของ Zipmex จึงเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศจาก Zipmex ดังนี้

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ศาลสิงคโปร์ได้มีการรับฟังการขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ของบริษัทในกลุ่มซิปเม็กซ์ โดยหลังจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ได้ให้การนั้น ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.การขอขยายเวลาการพักชำระหนี้ได้มีการอนุมัติทั้ง 5 บริษัทโดยให้มีผลไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

2.Zipmex Asia ต้องตอบข้อซักถามของลูกค้าโดยตรง และแจ้งความคืบหน้าต่อศาลสิงคโปร์เกี่ยวกับการตอบคำถามต่อลูกค้าดังกล่าวภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

3.ยื่นบัญชีการจัดการรายเดือนของซิปเม็กซ์สำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน 2566 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

4.แจ้งความคืบหน้าให้แก่เจ้าหนี้เป็นระยะทางอีเมลและประกาศทุกๆ 21 วันนับจากวันนี้เป็นต้นไป

บริษัทอยู่ระหว่างการนำชุดเอกสารคำสั่งศาลสิงคโปร์ออกมาและจะเผยแพร่ตามความเหมาะสม