Google สร้างสีสันให้ Gmail ผ่านฟีเจอร์ตอบกลับด้วย “อีโมจิ”

emoji-gmail
Background Image by pressfoto on Freepik

ยักษ์ “Google” เพิ่มฟีเจอร์ตอบกลับอีเมล์ด้วย “อีโมจิ” หวังสร้างสีสันในการใช้งาน แต่ปัจจุบันยังใช้ได้แค่อุปกรณ์จากฝั่ง “Android”

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากศูนย์ช่วยเหลือ (Help Support) ของกูเกิล (Google) ระบุว่า บริการ Gmail ได้เพิ่มฟีเจอร์การตอบกลับอีเมล์อย่างรวดเร็วด้วย “อีโมจิ” (Emoji) คล้าย ๆ กับการแสดงความรู้สึกในแต่ละข้อความผ่านการสนทนาบนแอปแชตต่าง ๆ ซึ่งในขณะนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวยังให้บริการได้บนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติแบบแอนดรอยด์ (Android) เท่านั้น

โดยผู้ใช้งานสามารถตอบกลับอีเมล์ด้วยอีโมจิได้ด้วยการเปิดข้อความที่ต้องการตอบกลับในกล่องขาเข้าของอีเมล์ แล้วเลื่อนมาจนถึงด้านล่างของข้อความ จากนั้นกดปุ่ม “แสดงความรู้สึกด้วยอีโมจิ“ และเลือกอีโมจิที่ต้องการตอบกลับ

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถกดรูปเครื่องหมายบวก เพื่อแสดงอีโมจิในการตอบกลับเพิ่มเติมได้ และหากต้องการยกเลิกการส่งอีโมจิ สามารถกดปุ่ม “เลิกส่ง” หรือ “undo” ในเวลาที่ผู้ใช้งานตั้งค่าได้ตั้งแต่ 5-30 วินาที

อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ดังกล่าวยังสามารถใช้ได้เพียงการใช้งานส่วนบุคคล และจะไม่สามารถตอบกลับอีเมล์ด้วยอีโมจิ หรือได้รับการตอบกลับเป็นอีเมล์ว่า “[ชื่อผู้ตอบกลับ] reacted via Gmail” แทนอีโมจิในกรณีดังต่อไปนี้

  • ใช้แอป Gmail เวอร์ชั่นเก่า
  • ใช้โดเมนของผู้ให้บริการอีเมล์รายอื่น เช่น Apple Mail หรือ Microsoft Outlook
  • ใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน
  • ข้อความถูกส่งในการส่งอีเมล์แบบกลุ่ม
  • ข้อความถูกส่งให้กับผู้รับมากกว่า 20 บัญชี
  • ข้อความถูกส่งเป็นสำเนาลับ (BCC)
  • ผู้ใช้งานส่งอีโมจิมากกว่า 20 อันในข้อความเดิม
  • ข้อความถูกเข้ารหัสด้วยการฝังรหัสไคลเอ็นต์
  • ผู้ส่งตั้งค่าการตอบกลับอีเมล์แบบกำหนดเอง