ประชุม กสทช. ล่มครั้งที่ 6 องค์ประชุมไม่ครบ

กสทช. Must Have

ประชุมบอร์ด กสทช. ล่ม ครั้งที่ 6 องค์ประชุมไม่ครบ กรรมการติดงานประชุมวิชาการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) การประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 23/2566 ล่มอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 6 โดยสาเหตุคือไม่ครบองค์ประชุม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ยังคงมีวาระร้อนเรื่องการสรรหาเลขาธิการ และการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการพิจารณาการรวบเสาสัญญาณของค่ายโทรศัพท์มือถือ “ทรู-ดีแทค” และการพิจารณากรอบวงเงินของแผนกโทรคมนาคมทั่วถึงเท่าเทียม (USO)

ส่วนสาเหตุนั้น เนื่องจากกรรมการ กสทช. 4 คน ได้แก่ พล.อ.ท.ธนพันธ์ หร่ายเจริญ, ศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต, รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย และ รศ.ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ได้ร่วมประชุม และเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ซึ่งสำนักงาน กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดงานร่วม


ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ศาสตราจารย์คลินิก สรณบุญ ใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช., พล.ต.อ.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร และนายต่อพงศ์ เสลานนท์