เปิดขั้นตอนเวียนเทียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เวียนเทียนได้ 24 ชั่วโมง

เวียเทียนออนไลน์

“ประชาชาติธุรกิจ” ชวนสำรวจขั้นตอน “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องในวันมาฆบูชาปี 2567 รับวิถีชีวิตดิจิทัลของพุทธศาสนิกชนยุคใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญในการดำเนินชีวิต ไม่เว้นแม้แต่กิจกรรมทางศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชน ดังเช่นในวันนี้ (24 ก.พ.) ที่เป็น “วันมาฆบูชา” หรือวันที่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา

แม้ว่าหลาย ๆ คนจะออกไปทำบุญตักบาตรแต่เช้า และรอเวียนเทียนในเวลาพลบค่ำ แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มพยายามหาวิธีการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบใหม่ หรือการร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเอง

“ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมขั้นตอนและวิธีการเวียนเทียนออนไลน์บนเว็บไซต์ “เวียนเทียนออนไลน์.com” มาสรุปไว้ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ “เวียนเทียนออนไลน์.com” และล็อกอินผ่าน LINE

2. กดปุ่ม “เริ่ม/START” เพื่อเลือกว่าจะเวียนเทียนคนเดียว หรือเวียนเทียนคู่

3. เลือกแคแร็กเตอร์เพื่อเป็นตัวแทนในการเวียนเทียน โดยผู้ใช้สามารถอัพโหลดใบหน้าของตนเองกับแคแร็กเตอร์ที่เลือกได้

4. เลือกสถานที่เวียนเทียน โดยมีทั้งหมด 3 ตัวเลือก ได้แก่

  • วัดในประเทศไทย
  • สังเวชนียสถาน เช่น พุทธคยา ลุมพินีวัน กุสินารา เป็นต้น
  • วัดไทยในต่างประเทศ

5. ระบบจะพาเข้าสู่หน้าการเวียนเทียนแบบจำลองที่มาพร้อมเสียงสวดมนต์ในสถานที่ที่เลือก

6. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการเวียนเทียน ระบบจะพาเข้าสู่หน้า “คำอธิษฐาน” และ “ฟังเทศน์” เป็นอันจบขั้นตอนทั้งหมด