ดีอี เผย อายัดบัญชีมิจฉาชีพให้ผู้เสียหาย 1.9 พันล้านบาทใน 1 เดือน

ประเสริฐ จันทรรวงทอง

กระทรวงดีอี เผยเดือน ม.ค. 67 ศูนย์ AOC 1441 ระงับบัญชีเฉลี่ย 9 นาที ช่วยยึดเงินให้ผู้เสียหายทัน 56% เป็นเงิน 1,934 ล้านบาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผยผลการทำงานของ AOC 1441 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center : AOC ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566-31 มกราคม 2567 ประชาชนติดต่อ 307,515 สาย และ AOC 1441 ช่วยระงับ/อายัด บัญชีแล้ว 39,918 บัญชี

โดยในเดือนมกราคม 2567 ใช้เวลาเฉลี่ย 9 นาที ต่อการระงับบัญชี นอกจากนี้ จากข้อมูลของตำรวจไซเบอร์ในเดือนมกราคม 2567 จำนวนเงินที่ประชาชนขอระงับ/อายัด 3,408 ลบ. อายัดได้ 1,934 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 56.7 เทียบกับเดิม ก่อนมีศูนย์ 1441 สถิติ ระงับ/อายัดได้เพียงร้อยละ 11 (1 มี.ค. 2565-30 ก.ย. 2566 ขอระงับ/อายัด 11,252 ลบ. อายัดได้ 1,316 ลบ.)

สำหรับ TOP 5 การระงับ/อายัดบัญชีแยกตามประเภทคดีออนไลน์ และร้อยละ ของจำนวนบัญชีที่ระงับ/อายัดทั้งหมด (1 พ.ย. 66-31 ม.ค. 67)

1.หลอกลวงซื้อขายสินค้า ระงับ 17,954 บัญชี คิดเป็น 44.9% ของจำนวนบัญชีที่ระงับ/อายัดทั้งหมด
2.หลอกลวงรายได้พิเศษ ระงับ 5,340 บัญชี คิดเป็น 13.3%
3.หลอกลวงลงทุน ระงับ 3,733 บัญชี คิดเป็น 9.3%
4.หลอกลวงให้กู้เงิน ระงับ 3,353 บัญชี คิดเป็น 8.4%
5.หลอกลวง ข่มขู่ให้โอนเงิน ระงับ 2,462 บัญชี คิดเป็น 6.2%

“ภาพรวมการดำเนินงานศูนย์ 1441 น่าพอใจ สามารถช่วยประชาชนได้เป็นจำนวนมาก การทำงานร่วมกับ ตำรวจ สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. และผู้ให้บริการมือถือ สามารถระงับ/อายัดบัญชีได้รวดเร็ว และขยายผลจับกุมดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไปตำรวจ ต้องเร่งขยายผลจับกุมดำเนินคดี จากข้อมูลบัญชีม้า (บัญชีที่คนร้ายใช้สำหรับการรับโอนเงิน) และเส้นทางการเงิน หมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี เป็นต้น”

อย่างไรก็ตาม รายงานข้างต้นยังไม่ได้ระบุว่าจำนวนเงินที่อายัดไว้นั้นจะนำคืนผู้เสียหายที่ได้แจ้งความไว้อย่างไรบ้าง

เป้าหมายของศูนย์ AOC 1441 คือ

1.อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหายทันที
2.ติดตามสถานะ การแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหาย
3.เร่งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย
4.เพิ่มประสิทธิภาพการจับกุม ดำเนินคดี และการขยายผลคดี โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยงานบูรณาการข้อมูล และร่วมทำงานทันทีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

สำหรับศูนย์ AOC 1441 โทร.ปรึกษาได้ตลอด 24 ชม. จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ One Stop Service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์

ทั้งนี้ ในเดือนมกราคม 2567 ศูนย์ AOC 1441 ใช้เวลาในการอายัดบัญชีลดลงเหลือเฉลี่ย 9 นาที และอายัดได้ถึง 500 บัญชีต่อวัน ช่วยให้อายัดเงินทันถึง ร้อยละ 56.7 จากก่อนมีจัดตั้งศูนย์ 1441 ที่อายัดทันเฉลี่ยร้อยละ 11

“ผมมั่นใจว่า 1441 ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น” รมว.ดีอีกล่าว