ลุยต่อไม่หวั่นไหว “กสทช.” ปักธง 19 มิ.ย. จัดสรรคลื่น 700 MHz ให้ค่ายมือถือ

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกาศวันจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ให้ค่ายมือถือ 19 มิ.ย. 2562

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ประกาศกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดสรรคลื่นความถี่ในย่าน 700MHz เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 14 พ.ค. 2562 จะนำร่างประกาศหลักเกณฑการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz รับฟังความคิดเห็นสาธารณะทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.

วันที่ 22 พ.ค. 2562 จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยจะมีช่วงระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พ.ค. 2562

วันที่ 1 – 7 มิ.ย. 2562 คาดว่าจะนำส่งประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้

วันที่ 8 มิ.ย. 2562 สำนักงาน กสทช. จะออกประกาศฯ การขอรับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

วันที่ 19 มิ.ย. 2562 จะเปิดให้ยื่คำขอรับใบอนุญาตและจัดสรรคลื่นความถี่

เลขาธิการ กสทช. ย้ำว่า ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่จะขอรับสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2562 จะต้องยื่นความประสงค์ขอรับสิทธิ์กับสำนักงานฯ ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562 นี้ด้วย และเข้ารับการจัดสรรคลื่น 700 MHz ที่ กสทช. จะจัดขึ้นตามกรอบเวลาข้างต้นด้วย

สรุปการจ่ายเงินประมูลคลื่น 900 MHz ตามคำสั่ง คสช. ที่ 4/2562

สำหรับคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ดังกล่าว เป็นคลื่นความถี่ที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลได้อนุญาตให้ กสทช. นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปจัดสรรก่อนที่ใบอนุญาตการใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 มิ.ย. 2572 โดยให้นำคลื่นความถี่ดังกล่าวไปใช้งานทางด้านโทรคมนาคม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดระบบ 5G ในประเทศไทยต่อไป

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ค่ายมือถือเกี่ยงซื้อคลื่น700 กสทช.ลุ้นเอกชนยอมถอย