Voice TV จอดำ 1 ก.ย. รับเยียวยาคืนช่อง 378 ล้านบาท

Voice TV จอดำ 1 ก.ย. รับเยียวยาคืนช่อง 378 ล้านบาท  ฟากช่อง MCOT Family คณะอนุกรรมการฯ เตรียมเคาะค่าเยียวยา 9 ก.ค. นี้ ส่วน ช่อง 3 Family และ ช่อง 3SD ยังรอบอร์ดบริษัทอนุมัติเอกสารรับเงินชดเชย

นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ได้เห็นชอบให้จ่ายค่าเยียวยาการคืนใบอนุญาตก่อนกำหนดให้กับ “วอยซ์ทีวี” 378.054 ล้านบาท

โดยคำนวณจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่วอยซ์ทีวีชำระมาแล้ว 886 ล้านบาท ขณะที่เหลือเวลาที่ยังไม่ใช้งานคลื่นอีก 9 ปีคิดเป็นมูลค่า 569.860 ล้านบาท หักผลประโยชน์ที่ได้จากรัฐ 61.62 ล้านบาท ได้แก่ เงินสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายภาคพื้นดิน 27 ล้านบาท ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม (มัสแครี่)  34.2 ล้าบบาท  คงเหลือมูลค่าที่จะได้รับการเยียวยา 508.594 ล้านบาท  แต่วอยซ์ทีวียังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 4/2562 จำนวน 130.940 ล้านบาท  จึงต้องหักเงินส่วนนี้ออก ทำให้วอยซ์ทีวีได้เงินเยียวยาสุทธิที่ 378.054 ล้านบาท

ขณะที่กำหนดการแพร่ภาพของวอยซ์ทีวีวันสุดท้ายที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาไว้คือ 31 ส.ค. 2562  ดังนั้นวอยซ์ทีวีจะยุติการออกอากาศตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 ก.ย. 2562

ส่วนแผนเยียวยาพนักงาน วอยซ์ทีวีจะเพิ่มเงินชดเชยจากที่กฎหมายแรงงานกำหนดอีก 1 เดือน หลังจากนี้สำนักงาน กสทช. จะนำเสนอวันยุติการออกอากาศ แผนเยียวยาผู้บริโภคและแผนเยียวยาพนักงานของวอยซ์ทีวี ให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาก่อนเสนอเข้าที่ประชุมาบอร์ด กสทช. 9 ก.ค. นี้

ส่วนช่อง MCOT Family ที่ขอคืนใบอนุญาตมาเช่นกันนั้น ทาง บมจ.อสมท ได้ส่งเอกสารทางการเงินมาให้คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าเยียวยาแล้ว คาดว่าจะมีการพิจารณาในวันที่ 9 ก.ค. นี้  ขณะที่อีก 2 ช่องที่ยื่นขอคืนใบอนุญาตได้แก่ ช่อง 3 Family หมายเลข 13 และ ช่อง 3SD หมายเลข 28 ทางสำนักงาน กสทช. ได้รับแจ้งว่า จะส่งเอกสารได้ภายหลังจากที่บอร์ดบริษัทพิจารณาในวันที่ 8 ก.ค. นี้