กสทช. เผย “คนละครึ่ง” เฟส 2 ไร้ปัญหาระบบล่ม

ลงทะเบียนคนละครึ่ง
FILE PHOTO : PRACHACHAT/Bhattarada Manee

กสทช. เผย “คนละครึ่ง” เฟส 2 โอเปอเรเตอร์เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย ทำให้ลงทะเบียนราบรื่น ไร้ปัญหาระบบล่ม

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือกำชับโอเปอเรเตอร์ทุกรายเพิ่มขีดความสามารถและกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ดูแล ปรับปรุงแก้ไขโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยเฉพาะบริการ SMS ไม่ให้เกิดความผิดพลาด เพื่อรองรับการลงทะเบียน “คนละครึ่ง” เฟส 2 ในวันที่ 20 ม.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

วันนี้ (21 มกราคม 2564) กสทช.ได้เชิญค่ายมือถือ 3 ค่ายหลัก เอไอเอส ทรูมูฟ เอช และดีแทค มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ค่ายมือถือทั้ง 3 ค่ายได้เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี

ทุกรายมีการตั้ง War Room เพื่อมอนิเตอร์กระบวนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่ง SMS และมีการเพิ่ม Capacity ของโครงข่ายเพื่อรองรับลงทะเบียนในครั้งนี้ไว้ โดยการลงทะเบียนครั้งนี้แต่ละค่ายสามารถรองรับได้เป็นอย่างดี และสามารถส่ง SMS ตอบกลับไปยังประชาชนสำเร็จตามข้อมูลที่ทางระบบกรุงไทยส่งมา โดยใช้เวลาการลงทะเบียนเพียง 9 นาที ก็ครบจำนวนสิทธิ์ 1.34 ล้านสิทธิ์