สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ นั่งประธาน กสทช.

สรณ

บอร์ด กสทช. เลือก “สรณ บุญใบชัยพฤกษ์” นั่งประธาน กสทช.

วันที่ 14 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เวลา 09.30 น. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้เชิญผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ทั้ง 5 คน

ประกอบด้วย พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ศาสตราจารย์พิรงรอง รามสูต ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และรองศาสตราจารย์ศุภัช ศุภชลาศัย มาประชุมร่วมกันเพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเลือก ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ


อย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ศาสตราจารย์คลินิกสรณ บุญใบชัยพฤกษ์ พร้อมคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ณ ห้องรับรองประธานวุฒิสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา


ขณะที่กระบวนการหลังจากนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะได้นำผลการเลือกประธาน กสทช.ดังกล่าวแจ้งให้ประธานวุฒิสภาทราบแล้ว และประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ