สินค้า 8 ชนิด ที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานใน ร้านค้า 20 บาท…มีอะไรกันบ้าง


กลายเป็นประเด็นที่ได้รับเสียงวิจารณ์จำนวนมาก หลังจากที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. มีนโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าบางรายการของร้านค้า 20 บาท จากที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายรายว่าซื้อสินค้าไปแล้วเกิดความเสียหาย และมีการเรียกผู้ประกอบการร้านที่เช่าพื้นที่ตามห้างสรพพสินค้าเข้ามาหารือ จนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า สมอ.จะห้ามขายสินค้าทุกรายการจากการนำเสนอของสื่อมวลชนสำนักต่างๆ แล้วนั้น ล่าสุด สมอ.ออกมาแถลงความชัดเจนว่า ไม่มีการปิดร้าน แต่ต้องการให้ร้านค้าปรับปรุงและควบคุมคุณภาพสินค้า ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดถูกโทษปรับ