“หล่มสัก” อ่วม แม่น้ำป่าสักเอ่อท่วมสูง 50 ซม. ประสบภัย 217 ครัวเรือน

ฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่งท่วม อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ สูงกว่า 50 ซม. กระทบบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย 217 ครัวเรือน ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศ น้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง พร้อมแจ้งประชาชนเพิ่มการระบายน้ำ

วันนี้ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดยนาวาอากาศเอกกรเอก ศรีสมบุญ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา จำนวน 12 นาย รถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ม.11 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

หลังจากเหตุฝนตกหนักสะสมเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ทำให้พื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำป่าสักมีปริมาณน้ำสะสมเป็นจำนวนมาก และไหลบ่าลงแม่น้ำป่าสักทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ โดยระดับน้ำสูงประมาณ 50 ซม. จำนวนบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัย ประมาณ 217 ครัวเรือน ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้ว

Advertisment

โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแม่น้ำป่าสัก เอ่อล้นตลิ่งในเขตอำเภอหล่มสัก บริเวณสะพานตาลเดี่ยว จุดวัดระดับน้ำ S3 ชุมชนวัดศรีสะอาด หมู่ที่ 11 ตำบลตาลเดี่ยว/จุดตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักขาดทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และหมู่ที่ 9 ตำบลสักหลง/จุดโครงการแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่

เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.หล่มสัก 4 สจ. สมาชิกสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตฃอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย

ล่าสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 8 (191/2565) ทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Advertisment

และเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 80 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 120 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำ ในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 0.80-0.90 เมตร (จากปัจจุบัน เวลา 12.00 น. ของวันที่ 9 สิงหาคม 2565) โดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำ ไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสัก จึงใคร่ขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป