สมาคมอนุรักษ์ฯ จ.ตราด เตรียมเปิดเวทีรับฟังการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง

สมาคมอนุรักษ์ฯ จ.ตราด เตรียมเปิดเวทีรับฟังโครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง วันที่ 10 ก.พ.นี้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมเกียรติ สมรรถการ นายกสมาคมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ประธานคณะทำงานดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง เปิดเผยว่า ตามที่คณะทำงานดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง

ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลเสนอกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้สั่งการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ให้กรมทางหลวงชนบทพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายปี 2566 ทำการสำรวจศึกษาและออกแบบสะพานข้ามเกาะช้างนั้น

Advertisement

ทางคณะทำงานจึงได้กำหนดจัดให้มีการจัดประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากภาคประชาชนในการเลือกจุดที่จะสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง ขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ที่หอประชุมอำเภอแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น “การก่อสร้างสะพานข้ามเกาะช้าง”