รื้อตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลนครพิษณุโลกทุ่ม 5 ล้าน ปรับโฉมใหม่

ตลาดไนท์บาร์ซาร์ พิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลกรื้ออาคารตลาดไนท์บาซาร์ ทุ่ม 5 ล้านบาท ปรับปรุงใหม่ ดึงนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งเดิน Shopping ชมแม่น้ำช่วงกลางคืน กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมาคึกคัก

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตลาดไนท์บาซาร์ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนของนครพิษณุโลก แต่ปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม แหล่งเพาะโรค อีกทั้งที่ผ่านมามีระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวลดน้อยลง ผู้ประกอบการขาดทุนเลิกขาย ทำให้อาคารถูกปล่อยร้างเทศบาลนครพิษณุโลกจึงต้องปรับปรุง

ขณะเดียวกันกรมธนารักษ์ได้มีการแจ้งว่าตลาดไนท์บาซาร์ เป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นที่ของกรมธนารักษ์ เพราะเดิมพื้นที่ริมตลิ่งดินหายไปหมด ทางเราได้มีการทำชานยื่นออกไป จากนี้คงต้องคืนพื้นที่แล้วขอใช้พื้นที่จากกรมธนารักษ์ใหม่ให้ถูกต้อง

ส่วนในการปรับปรุงจะมีการรื้ออาคารเก่าออกทั้งหมด และพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ตลาดไนท์บาร์ซาร์ทั้งหมด 2 ไร่ครึ่ง จัดระเบียบร้านค้าใหม่ ทำให้เป็นแหล่งดูแม่น้ำน่านสวย ๆ เป็นแหล่งเดินท่องเที่ยว Shopping ชมแม่น้ำช่วงกลางคืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักมากขึ้น

นางเปรมฤดีกล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณไว้ 5 ล้านบาท จะเพียงพอดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ยังมีความแข็งแรง ส่วนไฟฟ้าประดับใช้งบไม่มาก แต่ถ้าหากงบประมาณไม่เพียงพอ คาดว่าอาจเพิ่มอีก 5 ล้านบาท เป็นพื้นที่เอามาใช้ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และนันทนาการ


สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาจัดพื้นที่ให้ค้าขายตามความเรียกร้อง อาจลงมาที่ผิวจราจร 70 ล็อกปรับปรุงเสร็จ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการรื้ออาคาร หลังจากนี้จะมีการประกวดราคาคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณ 1 ปี