อุดรฯ Kick Off โครงการดันสายเคเบิลลงใต้ดิน นำร่องพื้นที่ไข่แดง 1,300 เมตร

อุดรฯ Kick Off โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน นำร่องพื้นที่ไข่แดงบริเวณถนนอุดรดุษฎี – ถนนโพศรี ระยะทาง 1,300 เมตร รวม 4 ระยะ 7,563 เมตร คาดแล้วเสร็จภายใน 360 วัน 

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่า นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิด โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน (Kick Off) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม นำร่องบริเวณถนนอุดรดุษฎี – ถนนโพศรี จังหวัดอุดรธานี (ระยะที่ 1) ระยะทาง 1,300 เมตร และกดปุ่มเดินเครื่องเจาะท่อร้อยสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โดยการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตใจกลางเมืองแบ่งเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 7,563 เมตร คาดกำหนดการแล้วเสร็จภายใน 360 วัน

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การเริ่มลงมือการก่อสร้างในระยะที่ 1 บริเวณถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) ถึง ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยกตัดถนนอำเภอ) ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญเปรียบเสมือนไข่แดงของจังหวัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเพื่อเป็นการสนองนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ไขความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร อย่างจริงจังเป็นรูปธรรม

ด้าน ดร.อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันดำเนินการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตใจกลางเมืองเป็น 4 ระยะ รวมทั้งสิ้น 7,560 เมตร ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บริเวณถนนอุดรดุษฎี (หอนาฬิกา-วงเวียนน้ำพุ) ถึง ถนนโพศรี (วงเวียนน้ำพุ-สามแยกตัดถนนอำเภอ) ระยะทาง 1,300 เมตร               

ระยะที่ 2 ถนนประจักษ์ศิลปาคมตลอดแนว ระยะทาง 2,300 เมตร  ระยะที่ 3 ถนนอุดรดุษฎี (ห้าแยกน้ำพุ-ห้าแยกอนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ฯ) ถึง ถนนทหาร (อนุสาวรีกรมหลวงประจักษ์ฯ – สามแยกตัดซอย จินตคาม) ระยะทาง 2,400 เมตร ระยะที่ 4 ถนนโพศรี (จากสามแยกตัดถนนอำเภอ-สี่แยกตัดถนนมุขมนตรี) ระยะทาง 1,560 เมตร 

ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลใต้ดินในระยะที่ 1 โดยทางเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมอุดหนุนงบประมาณ 26,480,000 บาท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน 43,998,919.92 บาท รวมงบประมาณ 70,478,919.92 บาท และได้ผู้ดำเนินการก่อสร้างคือ บริษัท อะโกรเทค เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท MRV วิศวกรรมจำกัด งบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 64,596,970 บาท มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 360 วัน

ทั้งนี้เทศบาลนครอุดรธานีก็ได้จัดสรรงบประมาณอีกจำนวน 20,000,000 บาท เพื่อปูกระเบื้องทางเท้าให้เรียบร้อย ด้านบริษัททีโอที ก็ยังได้จัดสรรงบประมาณจัดทำระบบท่อร้อยสายสื่อสาร รวมถึงเมื่อทำการก่อสร้างระบบสายเคเบิ้ลต่างๆ แล้วเสร็จ