“ซันสวีท” บุกซื้อที่ดินปลูกข้าวโพดป้อนวัตถุดิบครบวงจร

“ซันสวีท” ทุ่ม 125 ล้านบาท ลงทุนซื้อที่ดิน 1,007 ไร่ ผุดศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ภายใต้ชื่อ “ไร่ตะวันหวาน” ตั้งห่างจากโรงงานปัจจุบัน 15 กม. รองรับยอดคำสั่งซื้อพุ่ง แก้ปมช่วง low season หาวัตถุดิบยาก หวังเป็น “โมเดล” ต้นแบบให้เกษตรกรในเครือข่าย

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า KC เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

แต่ความต้องการด้านอาหารของตลาดโลกกลับยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อและยอดการส่งออกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การมีพื้นที่รองรับสำหรับเพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ป้อนให้กับโรงงาน เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรให้มีความมั่นคง

และวัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจึงได้ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวนกว่า 1,007 ไร่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยงบประมาณ 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) ซึ่งที่ดินกว่า 1,007 ไร่ดังกล่าว อยู่บริเวณเดียวกับศูนย์การเรียนรู้ KC Farm (ไร่ตะวันหวาน) ในต.ทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ห่างจากโรงงานประมาณ 15 กิโลเมตร ถือเป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมในการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก และใช้เป็นฐานในการต่อยอดธุรกิจด้านอาหาร

ล่าสุดบริษัทได้ประกาศแผนเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจข้าวโพดหวานอย่างเต็มระบบ พร้อมทำพิธีบวงสรวงตั้งศาลเจ้าที่ เสริมมงคลแก่ธุรกิจภายใน “ไร่ตะวันหวาน” เพื่อเตรียมขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวานและพืชเกษตรชนิดอื่น ๆ ไปพร้อม ๆ กัน

นายองอาจกล่าวว่า มั่นใจในการลงทุนโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับวัตถุดิบ และกำหนดทิศทางการจัดส่งได้เป็นอย่างดีในช่วง low season ที่หาวัตถุดิบได้ยาก ประกอบกับระยะทางจากไร่ตะวันหวานไปโรงงานงานมีระยะทางเพียง 15 กิโลเมตร

ซึ่งไม่ไกลมาก วัตถุดิบจะยังคงความสดใหม่หลังจากออกแปลงเพาะปลูก พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทจะใช้พื้นที่ “ไร่ตะวันหวาน” ดังกล่าวเป็นโมเดลธุรกิจต้นแบบให้กับเกษตรกรในเครือข่าย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร


เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาการเกษตรกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ สร้างกลไก การพัฒนาใหม่ให้แก่การเกษตร ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของ SUN ได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคต