สมุทรสาครสั่ง “ตลาด-หอพัก” ปรับปรุงตึกยึดกฎหมายควบคุมอาคาร-สาธารณสุข

สมุทรสาครสั่ง “ตลาด-หอพัก” ปรับปรุงตึกยึดกฎหมายควบคุมอาคาร-สาธารณสุข เหตุเป็นแหล่งแพร่โควิด

รายงานข่าวจากจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เวลา 24.00 น. พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 33 ราย ในจำนวนนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า พบจากการค้นหาเชิงรุกเป็นต่างชาติเพียง 2 ราย ที่เหลือเป็นการพบจากการเข้ามาตรวจในโรงพยาบาล แบ่งเป็นคนไทย 19 ราย และต่างชาติ 12 ราย รวมยอดสะสม 16,113 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 15,620 ราย อยู่ระหว่างรักษา 486 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย ค้นหาเชิงรุกสะสมไปแล้ว 189,486 ราย

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร และผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครฉบับที่ 58 เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ด้วยสถานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาครยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และจังหวัดได้ดำเนินกาคเฝ้าระวังเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และมีการตรวจเชิงรับในโรงพยาบาล ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณสถานประกอบการ ตลาด และที่พักอาศัย เช่น อพาร์ตเมนต์ ห้องเช่า ห้องแบ่งให้เช่า หรือสถานที่อื่น ๆ ในละกษณะเดียวกัน ซึ่งตรวจสอบพบว่ายังมีสภาพแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ อันเป็นเหตุของการแพร่ระบาดจองโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ดังนั้นจึงออกประกาศ 1.ให้ผู้ประกอบกิจการตลาด ตลาดสด ตลาดนัด ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายควบคุมอาคาร และถูกกฎหมายตามหลักกฎหมายสาธารณสุข และปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคำแนะนำของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

2.ให้ผู้ประกอบกิจการหอพัก อพาร์ตเมนต์ อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งให้เช่าหรือสถานที่อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันดำเนินการ ดังนี้

(1) ปรับปรุงแก้ไขอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายสาธารณสุข

(2) ให้กำหนดคนพักอาศัยไม่เกินกว่า 1 คนต่อพื้นที่ 3 ตารางเมตร

(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามประกาศนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลาย หรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ