ภูเก็ต แก้ปมร้อนยังไม่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม-ไม่มีใบตรวจโควิดเข้าจังหวัดให้กักตัว 14 วัน

จังหวัดภูเก็ตแก้ปมร้อนยังไม่ฉีดวัคซีน 2 เข็ม-ไม่มีใบตรวจโควิดจะเข้าจังหวัดให้กักตัว 14 วัน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 37/2564 ว่า มติการประชุมฯ เห็นชอบโดยหลักการ สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ทางอากาศ ยังคงใช้หลักการเดิม คือ ผู้เดินทางเข้ามาต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือต้องตรวจ Rapid Antigen Test หรือ RT-PCR มาจากต้นทางก่อนเข้ามาภูเก็ตภายใน 72 ชั่วโมง ต้องลงทะเบียนแจ้งเข้าทางเวบไซต์ www.gophuget.com และแอปพลิเคชั่น หมอชนะ

ส่วนทางบก ที่ด่านท่าฉัตรไชย เข้ามาต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือหลักฐานผลตรวจการตรวจหาเชื้อโควิดภายใน 72 ชม. ซึ่งในเรื่องนี้มีปัญหากับประชาชนพอสมควร เนื่องจากการบริการทำตรวจหาเชื้อแบบ Rapid Antigen test โดยงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ได้สิ้นสุดลง จึงยกเลิกบริการนี้ที่ด่านท่าฉัตรไชย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก

หลังจากคำสั่งจังหวัดเริ่มบังคับใช้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ทางจังหวัด จึงให้บริการตรวจหาเชื้อเฉพาะกิจชั่วคราว ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. 64 ค่าบริการคนละ 450 บาท ประชาชนรู้สึกเป็นภาระในค่าบริการดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จึงมีมติคำสั่งเพิ่มเติม กรณีผู้จะเข้าภูเก็ตที่ไม่มีเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม และไม่มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิดมาแสดง ทางภูเก็ตจะกรองความเสี่ยงของโรค โดยกำหนดให้ประชาชนกักตัว 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำรวจ เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จะออกใบสั่งกักตัว ส่งไปให้เจ้าหน้าที่ EOC ตำบล ควบคุมการกักตัว

ประกอบกับขณะนี้ ด่านท่าฉัตรไชย ยังมีคำสั่งปิดด่านฯ ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึงตี 5 ดังนั้นเมื่อเริ่มเข้ามาหลังตี 5 ถ้ามีหลักฐานเอกสารพร้อมสามารถเข้ามาได้เลย แต่ถ้าไม่มีเอกสารหลักฐานมา จะต้องรอพบเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-20.30 น. ที่ด่านท่าฉัตรไชย ซึ่งผู้ที่เดินทางเข้ามากรณีนี้ต้องกักตัว 14 วัน หรือตามระยะเวลาพักอาศัยในภูเก็ต


ถ้าอยู่ค้างแรม 3 วัน ก็กักตัว 3 วัน กักตัวที่ โฮมควอรันทีน คือพักที่ไหนกักตัวที่นั่น จะมีเจ้าหน้าที่ EOC ตำบลควบคุมดูแลโดยระบบ ถ้าฝ่าฝืนเป็นเหตุให้มีการระบาดเกิดขึ้น มีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยเริ่มใช้มาตรการให้กักตัว สำหรับผู้ที่ไม่มีหลักฐานฉีดวัคซีน 2 เข็ม ไม่มีเอกสารการตรวจสวอพ Rapid Antigen test หรือ RT-PCR ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 64เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ