“สุพัฒน์พงษ์” สั่งสภาพัฒน์ถกคลังอุ้ม SME หลังตรวจความพร้อมเปิดภูเก็ต

“สุพัฒนพงษ์” สั่งสภาพัฒน์ถกคลังหามาตรการอุ้มการจ้างงาน SME หลังบินตรวจความพร้อมเปิดเกาะ 1 ก.ค. โดยให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปร่วมกันศึกษากับกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มขึ้นมาช่วยส่วนนี้ได้บ้าง 

วันที่ 25 มิ.ย.64 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความพร้อมภูเก็ตแซนด์บอกซ์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ปลัดกระทรวงจากหลายกระทรวง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ 

Advertisement

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมว่า ภูเก็ตมีความพร้อมเปิด Phuket Sandbox ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในภูเก็ต 14 วัน ตามที่ตั้งใจกันไว้ โดยหน่วยงานภาคเอกชน และภาครัฐ ทั้งในส่วนผู้ประกอบการโรงแรม ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง  กองทัพเรือที่จะเข้ามาช่วยดูด้านการขนส่งทางเรือต่างได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันตามระบบสาธารณสุข การดูแลนักท่องเที่ยวไว้พร้อม โดยภาพรวมถือว่าดีมาก อย่างไรก็ตาม ตนได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรึ ได้ให้ข้อคิดเห็นไปเพิ่มเติมบางประการ

ส่วนผู้ติดเชื้อโควิดในภูเก็ตมีวันละ 3-4 ราย ส่วนการฉีดวัคซีน ของภูเก็ตมีความคืบหน้าในอัตราเทียบกับประเทศอื่นที่เปิดการท่องเที่ยว เช่น เกาะมัลดีฟส หรือซีเชลล์ อัตราการฉีดวัคซีนของภูเก็ตถือว่าอยู่แถวหน้า น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยได้ตามเป้าหมาย 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จะทยอยเปิดกิจการประมาณ 20% ประมาณ หรือประมาณ 2 หมื่นรายและค่อยขยับเพิ่มไปเรื่อยๆ เชื่อว่าสถาบันการเงินเมื่อเห็นสภาพการเปิดกิจการจริงและดำรงอยู่ไดัคงไม่ปฏิเสธการสนับสนุนสภาพคล่องแต่ละราย 

Advertisement

ในแง่ของรัฐบาลจะดูเรื่องการรักษาการจ้างแรงงานโดยให้สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปร่วมกันศึกษากับกระทรวงการคลังจะมีมาตรการเพิ่มขึ้นมาช่วยส่วนนี้ได้บ้าง เพราะว่าคงไม่เฉพาะภูเก็ตอย่างเดียวต้องดูทั้งระบบ กลุ่มวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางที่ยังติดกับปัญหาที่ประเทศ เปิดไม่ได้เป็นเวลานาน อีกไม่นานจะมีมาตรการเสริม คิดว่าหลังวันที่ 1 ก.ค.นี้ จะนำสถาบันการเงินมาเยี่ยมชมให้เห็นกับตาว่ามีความร่วมมือมีความหวังที่เป็นจริง เห็นความร่วมมือของการควบคุมที่ดี 

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ภูเก็ตโมเดลเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวคนไทยยังเป็นความหวังและความดีใจของชาวภูเก็ตที่อยากจะเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทย เชื่อว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมารอบนี้ได้เห็นความแปลกใหม่ของภูเก็ตในทุกด้านในทางที่ดีขึ้นเราหวังเป็นเช่นนั้น

Advertisement

ทางด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณนักท่องเที่ยวหายไปจำนวนมากนั้น ทำให้สภาพสิ่งแวดล้อมกลับมาดีขึ้นได้100% ดังนั้นการรับนักท่องเที่ยวกลับมาต้องไม่ทุบหม้อข้าวเอง ไม่ก่อให้เกิดปัญหา โอกาสที่ธรรมชาติรีเซทตัวเองมีไม่บ่อยนัก 

“เมื่อเปิดมาใหม่ขอฝากผู้ประกอบการ ประชาชนที่จะมาเที่ยวให้ร่วมกันสร้างระบบนิเวศที่ดี สร้างความสะอาด ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอุทยานแห่งชาติ ทุกแห่งได้รับสัญลักษณ์ SHA PLUS แล้ว หากจังหวัดใดพร้อมเป็น Sandbox ให้อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการเปิดอุทยานฯ”

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ารัฐบาลเลือกภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องบุกเบิกการท่องเที่ยวของประเทศ ในวันที่ 1 ก.ค.ให้ได้ แม้จะต้องผ่านบททดสอบที่ยากลำบากมากเพียงใดก็ตามเศรษฐกิจของภูเก็ตต้องไดัรับการฟื้นฟูไปพร้อมกับสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ต้องตอบคำถามได้ว่าคนภูเก็ตได้อะไร ประเทศไทยส่วนรวมไดัอะไร ภาพที่ไม่อยากเห็น คือ เปิดเกาะแล้วต้องกลับมาปิดเกาะอีกเหตุจากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้“

ปัจจัยความสำเร็จ คือ การแก้ปัญหาต้องบูรณาการเชื่อมโยงตั้งแต่มีการจัดการที่ต้นทางของการนำนักท่องเที่ยวเข้ามา หน่วยงานส่วนกลางต้องสนับสนุนในภารกิจที่เกินขีดความสามารถของจังหวัด ต้องควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้ 

ในส่วนการเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพื่อขับเคลื่อนสู่ NEW PHUKET คือ พัฒนายกระดับการคัดกรองทางบก ทางน้ำ ให้ทัดเทียมทางอากาศทั้งตรวจโรคตรวจคนตรวจสิ่งของ พัฒนาระบบสารสนเทศนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดกรองควบคุมและติดตาม การจัดระบบฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบติดตามตัวบุคคลต่างด้าว การนำประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในระบบ การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะให้บริการประทับใจราคาเป็นธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมคนไทยเที่ยวภูเก็ต การยกระดับมาตรฐานการบริการสถานประกอบการและผู้ให้บริการมาตรฐาน SHA  PLUS ข้อมูล ณ 21 มิ.ย. ได้รับมาตรฐาน SHA 1,165 ราย ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS 378 ราย 

ผลทางด้านเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ ททท. ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2564 ประมาณการนักท่องเที่ยวทั้งหมด 129,000 คน ประมาณการรายได้ 11,492.2 ล้านบาท กรณีที่ ททท.สามารถเพิ่มเติมนักท่องเที่ยวชาวไทยตามเป้าหมายได้อีก 500,000 คน จะส่งผลดีอย่างมาก (ไตรมาส ที่ 3 ปี 2563 นักท่องเที่ยวชาวไทย 343,329 คน รายได้ 3,321.39 ล้านบาท)

การบริหารจัดการ Phuket Sandbox คือ จัดตั้ง ศปก. Phuket Sandbox ที่กองกำกับการ 191 จังหวัดภูเก็ต จัดโครงสร้าง คำสั่งมอบหมายภารกิจ มีระบบการควบคุมกำกับติดตามรายงานการดำเนินงานเป็นรายวัน

ทางด้าน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า Phuket Sandbox เป็นความหวังของผู้ประกอบการขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี และ รมว. ที่ลงพื้นที่วันนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่า เปิดได้แน่ ผู้ประกอบการกลับมาอีครั้ง มีการทาสี การจ้างแรงงานประเมินว่าจะมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติมประมาณ 2 หมื่นคน ในช่วงแรก หากไปได้ดีจะมึการสร้างแรงงานเพิ่มเติมในระดับ 3-4 หมื่นคน เศรษฐกิจเดินต่อได้ ปัจจุบันมีการจ้างงานที่ไม่เต็มเวลา การกลับมาครั้งนี้ทำให้เกิดการจ้างงานเต็มเวลามากขึ้น จำนวนคนทำงานเพื่มขึ้น 

ขณะนี้ภาคเอกชนพร้อมมากที่สุด มีความมุ่งมั่นมาตั้งแต่แรก ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2564 จนถึงวันนี้ไม่เคยหยุดเดิน และพยายามทำให้ดีที่สุด สองเรื่องสำคัญคือการรักษาภูมิคุ้มกันหมู่หากสถานประกอบการใดเติมแรงงานเข้ามาขอให้ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย การกลับมาคราวนี้ต้องดีกว่าเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเซาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือตรวจการณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงความพร้อมในการเปิดเมือง Phuket Sandbox โดยมี ศรชล.ภาค 3 และกองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดเรือตรวจการณ์เข้าร่วมพิธีฯใน