ระยอง ออกคำสั่งให้สถานประกอบการสุ่มตรวจ ATK พนักงาน

ระยองสั่งสถานประกอบการตรวจเอทีเค

จังหวัดระยองออกคำสั่ง ให้สถานประกอบการสุ่มตรวจพนักงานด้วยชุดตรวจ ATK พร้อมเผย 2 มาตรการ กรณีพบผลเป็นบวก ยันหารือภาคเอกชนแล้ว ไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ COVID-Free setting ของ ศบค.

วันที่ 2 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (1 ก.ย.) ศูนย์โควิด19จังหวัดระยอง ได้เผยแพร่ คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้สถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

1.ให้สถานประกอบการทุกประเภทดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ในเดือนแรก สำหรับเดือนต่อ ๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์

2.หากสถานประกอบการใดตรวจพนักงานทั้งหมดด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ได้เต็มจำนวน หรือ 100% ในสัปดาห์แรก สำหรับสัปดาห์ต่อ ๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์

กรณีตรวจพบ ATK บวกให้สถานประกอบการดำเนินการ ดังนี้

1.รายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ และทำสำเนาแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ผ่านทางอีเมล [email protected] ทุกราย ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากทราบผลการตรวจ โดยให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล /อายุ /ที่อยู่จริงปัจจุบัน /เบอร์โทรศัพท์ /ชื่อสถานประกอบการ /แผนกทำงาน และผลการตรวจแนบมาทุกครั้ง

2.ตรวจซ้ำพนักงานที่มีผล ATK บวกด้วยการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR หากผลยืนยันเป็นบวก ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากตรวจพบผลบวกและไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการ หรือจัดหาสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงานหรือสถานประกอบการ (FAI) สำหรับพนักงาน ในบริเวณที่ตั้งของกิจการ หรือที่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนกำหนด

ล่าสุดเพจดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง ยืนยันการออกคำสั่งการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสุ่มตรวจพนักงานในสถานประกอบการด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ COVID-Free setting ของ ศบค.

ตามที่มีการนำเสนอข่าว กรณี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ลงนามหนังสือคำสั่งลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) มีราละเอียดคือ

1. กำหนดให้สถานประกอบการทุกประเภทดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทุกสัปดาห์ในเดือนแรกสำหรับเดือนต่อ ๆ ไป ให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ

2.หากสถานประกอบการใดตรวจพบพนักงานทั้งหมดชุดตรวจหาเชื้อฯ แบบเร่งด่วน (ATK) ได้เต็มจำนวนหรือร้อยละ 100 ในสัปดาห์แรก สำหรับสัปดาห์ต่อ ๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ


เป็นการตรวจ ATK ภาคบังคับสถานประกอบการที่จังหวัดระยอง ซึ่งสวนทางกับ ศบค.ที่มีการขอความร่วมมือก่อนไม่ได้มีการบังคับให้ตรวจนั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการเสนอข่าวของสื่อบางสำนัก

ทั้งนี้ จังหวัดระยองได้มีการออกคำสั่งในฉบับที่ 18 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการตรวจหาเชื้อฯ ด้วย ATK ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพนักงานทั้งหมด จากนั้นมีการยกระดับความเข้มข้นการบังคับใช้ในคำสั่งฉบับที่ 22 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยได้หารือร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนในการกำหนดมาตรการดังกล่าวแล้ว

ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการออกมาตรการ COVID-Free Setting ของ ศบค.ในช่วงเดือนกันยายนนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามจังหวัดระยองได้เร่งประชาสัมพันธ์มาตรการ COVID-Free Setting ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ