ภูเก็ต แจงแอฟริกาใต้ 130 คน ออกไปแล้ว 58 คน ที่เหลือเร่งตามตัวให้ครบ

แผนเชื่อมภูเก็ตแซนบอกซ์

ภูเก็ต ชี้แจงกรณีนักท่องเที่ยว 130 คน จากแอฟริกาใต้เข้าภูเก็ต ทำRT-PCR 100% ไม่พบเชื้อโควิด ออกจากภูเก็ตแล้ว 58 คน เหลืออยู่ในภูเก็ต 57คน ตามตัวได้แล้ว 17 คน ที่เหลือจะเร่งตามใหั ครบโดยเร็ว

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากที่มีข่าวสื่อสารว่ามีเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้ คือ โอไมครอน ที่มีข่าวแพร่ระบาดในระดับโลกและในทวีปแอฟริกาใต้ แบ่งเป็นประเทศที่เสี่ยงสูง กับเสี่ยงต่ำ ซึ่ง ประเทศเสี่ยงสูงที่ให้ความสำคัญ 8 ประเทศ ทางประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการในการควบคุมคัดกรองคนที่จะเดินทางมาจากทวีปแอฟริกาใต้

โดยเฉพาะ 8 ประเทศ กลุ่มเสี่ยงนี้จังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเหมือนกันกับระดับประเทศ ตั้งแต่ 27 พ.ย.64 ไม่ให้นักท่องเที่ยวจากทวีปแอฟริกาใต้ ลงทะเบียนเข้ามาในระบบภูเก็ตแซนด์บอกซ์หรือTest&Go และวันที่ 1 ธ.ค.64ระงับการเดินทางเข้ามาจาก8 ประเทศนี้อย่างเด็ดขาด ยกเว้นคนไทย แต่คนไทยที่เข้ามาต้องถูกกักตัว14วัน จะมีนักท่องเที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.-5 ธ.ค.64 สามารถเดินทางเข้ามาได้

โดย นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่ 15 พ.ย.-27 พ.ย. 64 จากข้อมูลได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11(สคร.11) กับตรวจคนเข้าเมือง มีข้อมูลคนที่เข้ามา 130 คน ทุกคนที่เข้ามาต้องทำRT-PCR ที่ท่าอากาศยานภูเก็ต

“ขอให้ความมั่นใจว่า นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในภูเก็ต ได้รับการทำRT-PCR 100%แน่นอน ไม่หลุดรอด ทำที่สนามบินภูเก็ต ไม่ได้ไปทำที่โรงแรม และใน 130 คนนี้ ไม่มีการพบเชื้อ หลังจากนี้ ต้องติดตามจำนวน 130 คน ที่เข้ามาจะมีมาตรการใดบ้าง คือ ใครที่เข้ามาครบ14วัน ถือว่าปลอดภัย ไม่ต้องติดตามแล้ว แต่ถ้ายังไม่ครบ14วัน ต้องติดตามมาทำRT-PCR 1 ครั้ง ก่อน 14 วัน ทำฟรี ทางการออกค่าใข้จ่ายให้ ส่วนข้อมูล 130 คน อยู่ที่ไหนบ้างจะเอาข้อมูลมาบูรณาการกันระหว่าง สคร.11 สาธารณสุข ,ตรวจคนเข้าเมือง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ต่างๆเมื่อทราบจาก ตม.ภูเก็ต ว่า จำนวนนักท่องเที่ยว 130 คน เหลืออยู่ใน ภูเก็ต 57 คน ทางสสจ.ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและสมาคมโรงแรมฯทำการตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดว่า พักที่โรงแรมไหนบ้าง โดยออกคิวอาร์โค้ดให้ทางโรงแรมกรอกข้อมูลกลับมา

ขณะนี้สามารถตามตัวไดัแล้ว 17 คน ที่เหลือรอทางโรงแรมตอบกลับมา และต้องตามอีกว่าใน 57 คน นี้มีอยู่ครบแล้ว 14 วันกี่คน ต้องตรวจสอบรายชื่อ ถ้ายังไม่ครบ14วัน ต้องทำ RT-PCR โดยรัฐออกค่าใช้จ่ายให้ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจังหวัดอื่น ทางโรงแรมจะแจ้งข้อมูลเหล่านี้มา และสื่อสารกันเมื่อรู้ว่าไปจังหวัดไหนจะส่งข้อมูลนี้ ให้กับสสจ.จังหวัดปลายทางให้ติดตามอีกครั้งในกรณีที่ไม่ครบ14 วัน

“แต่ถ้าไม่สามารถหาตัวได้เลยว่าไปจังหวัดไหนบ้าง เรายังมีอีเมลของทุกคนทั้ง130คน จะติดต่อสื่อสารทางอีเมลอีกระบบในการติดตามตัว เพื่อคัดกรองเชื้อสายพันธุ์ใหม่ สรุปว่า ใน 57 คน ตามตัวได้แล้ว 17 คน ที่เหลือรอคิวอาร์โค้ดที่ตอบมา”

นอกจากนี้ จากข้อมูล สคร.11 มีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.-5 ธ.ค.64 จาก 8 ประเทศกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด 40 คน แบ่งเป็นเข้ามาในวันที่ 28 พ.ย.64 ทางภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 5 คน ทางท่าอากาศยานภูเก็ต ได้สื่อสารให้นักท่องเที่ยวทราบว่าเข้ามาต้องถูกกักตัว14วัน ทางนักทีองเที่ยวดังกล่าวแจ้งไม่เข้ามาแล้ว และที่เหลือคงไม่เข้ามาแน่นอน

ตอนนี้ ไม่มีความกังวล กับเชื้อโอไมครอน ถ้าเรามีมาตรการทำกันอย่างเข้มข้น จะไม่สามารถเข้ามาแพร่ระบาดได้ ต้องมีวัคซีน ยังมีบางกลุ่มที่ยังไม่ฉีดวัคซีนขอให้ไปรับวัคซีนด้วย และ ขอความร่วมมือกันในการควบคุมโรคกับภาครัฐ เรื่อง DMHTT เรื่อง โควิด ฟรีเซ็ทติ้ง เรื่องสถานประกอบการที่มีมาตรการ ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกัน สิ่งที่กังวลคือเรื่องที่พวกเรา จะหละหลวม การ์ดตก ไม่มีมาตรการป้องกันตนเองมากกว่า จะต้องมี DMHTT ป้องกันตัวเองไม่ว่าเชื้ออะไรเข้ามาไม่ต้องกังวล ถ้ามีมาตรการป้องกันตนเอง ” นายแพทย์กู้ศักดิ์ กล่าว

ทางด้าน พ.ต.อ.ธเนศ สุขชัย ผกก. ตม. จว.ภูเก็ต กล่าวว่า เรื่องนี้ ผบ.ตร.มีนโยบายเชิงรุก ปูพรมทั้งประเทศ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีความห่วงใย ตั้งใจจะดูแลบ้านเราให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในฐานะที่ตม.เป็นผู้ปฏิบัติสามารถทำงานเชิงรุกกันอย่างเต็มที่ในภารกิจTracing ติดตามตัวบุคคล ที่เป็นนักท่องเที่ยวแซนด์บ็อกซ์ ได้ทำหน้าที่ในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มาตลอด หลายเดือนแล้ว ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นมา เหน็ดเหนื่อยกันมาตลอด ปิดทองหลังพระ ต้องติดตามนักท่องเที่ยวต่างๆนานา ต้องรับผิดชอบนักท่องเที่ยว กว่า 90,000 คน ที่ผ่านมา ตม.ตรวจสอบบุคคลที่ออกนอกราชอาณาจักรและ ตรวจสอบที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว ทำงานกันเป็นทีมTracing มีตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัด ทีมของสสจ. คอยติดตามตัวนักท่องเที่ยวที่หลุดไปที่ต่างๆ ติดตามและมอนิเตอร์ระบบทีมส่งข้อมูล โดยทีมSHABA ของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จะมอนิเตอร์กับดีป้า กระทรวงดิจิทัลฯ ขับเคลื่อนภาพรวมโดยศปก.แซนด์บ็อกซ์

“ขอให้อุ่นใจว่า ในจำนวน 130 คน ที่เข้ามาภูเก็ต พวกเรามีวิธีการในการติดตามตัวกันอย่างไร ให้เกิดความมั่นใจว่าตั้งใจทำงานกันจริงๆให้ชาวภูเก็ตปลอดภัย ในจำนวน 130 คน เดินทางออกไปแล้ว 58 คน เหลืออยู่ในประเทศไทย ทั้งหมด 72 คน ในจำนวนนี้อยู่ในภูเก็ต 57 คน เป็นสถิติที่นับกันมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.64 แต่ถ้านับแค่ 14 วัน ระยะเวลากับจำนวนคนจะลดน้อยลงไปอีก มีการมอนิเตอร์และส่งข้อมูลให้สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ใช้ทีม SHABA ส่งข้อมูลลงไปถึงโรงแรม ให้โฟกัสกับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย ขอให้ทุกคนไว้วางใจว่าพวกเราทำงานกันต่อเนื่องมายาวนานจะติดตามตัวคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ความกระจ่างเกิดขึ้นความกังวลของชาวภูเก็ตจะลดลงโดยอัตโนมัติ


ขอฝากถึง ผู้ประกอบการโรงแรม จะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ อยากให้ทุกคนแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการสำรวจลูกค้าของตัวเองที่มีอยู่ว่ามีใครมาจากพื้นที่ ที่เสี่ยงสูง 8 ประเทศ ถ้าพบว่ามีเข้ามาที่พักขอให้แจ้งมาที่ ตรวจคนเข้าเมือง แต่ละจังหวัด หรือ แจ้งเข้าระบบการแจ้งที่พักของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางตรวจคนเข้าเมืองแต่ละจังหวัดจะเข้าติดตามตัวอีกทีในการตรวจเชื้อพิสูจน์ความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้ชัดเจนมากขึ้น การหลับตาไปควานหาอาจไม่เจอจึงต้องอาศัยตาสับปะรดของโรงแรมด้วย “พ.ต.อ.ธเนศ กล่าวที่สุด…….

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ