เปิดรายได้ อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 เจ้าของ “ห้างพรอมเมนาดา เชียงใหม่”

ส่องรายได้พรอมเมเนดา
ภาพจากเพจเฟซบุ๊ก Promenada Chiang Mai

เปิดข้อมูลรายได้ บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ หลังประกาศปิดชั่วคราว 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ออกหนังสืออย่างเป็นทางการ แจ้งไปยังร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทุกร้าน เรื่องปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราว

โดยระบุว่า ศูนย์การค้าได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา และทางศูนย์การค้าได้พยายามประคับประคองสถานการณ์ทางด้านการเงินและต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี และได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

โดยได้ให้ส่วนลดค่าเช่า รวมถึงงดเก็บค่าเช่าในบางเดือน เพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าสามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้ จึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านให้ทราบต่อไป

Advertisement

“ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ พบว่าทางอีซีซีฯ มีการส่งงบการเงินระหว่างปี 2559-2563 โดยจากการตรวจสอบงบการเงินปี 2561-2563 พบว่า

งบการเงินปี 2561 

 • รายได้รวม 488,274,785 บาท
 • รายจ่ายรวม 574,889,650 บาท
 • ขาดทุนสุทธิ 464,361,272 บาท

งบการเงินปี 2562

 • รายได้รวม 194,501,314 บาท
 • รายจ่ายรวม 305,117,270 บาท
 • ขาดทุนสุทธิ 299,780,106 บาท

งบการเงินปี 2563

 • รายได้รวม 902,280,428 บาท
 • รายจ่ายรวม 402,242,664 บาท
 • กำไรสุทธิ 452,060,223 บาท

เมื่อตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินระหว่างปี 2561-2563 พบว่า

งบแสดงฐานะการเงิน 2561

Advertisement
 • สินทรัพย์รวม 2,199,717,366 บาท
 • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,199,717,366 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 2562 

 • สินทรัพย์รวม 2,097,491,183 บาท
 • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,097,491,183 บาท

งบแสดงฐานะการเงิน 2563

 • สินทรัพย์รวม 1,968,019,545 บาท
 • หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,968,019,545

ข้อมูลจากกรมธุรกิจการค้าระบุสถานะนิติบุคคลของอีซีซีฯว่า ยังดำเนินกิจการอยู่ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ 21 มกราคม 2551 ทุนจดทะเบียน 15,100,000 บาท

ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียนคือ กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก แต่ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดคือ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของ ตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย และวัตถุประสงค์ที่ส่งงบการเงินปีล่าสุดคือ ศูนย์การค้า

รายชื่อคณะกรรมการมี  2 คน ได้แก่ นายหงสราช รอดเรือง และ นายโจเวล เพร์ท ลิมาลิมา

Advertisement

ข่าวที่เกี่ยวข้อง