สตูลเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชื่อมโยงกัญชา “บ้านโตนปาหนัน”

บ้านโตนปาหนัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล เปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล ต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาบ้านโตนปาหนัน ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน หมู่ 5 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม

นายเอกพล เหมรา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์และเศรษฐกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลจึงได้จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ครบทั้ง 7 โรงพยาบาลและอีก 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่มีแพทย์แผนไทยได้แก่ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย, รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ, รพ.สต.ปากน้ำ และ รพ.สต.เขาขาว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ภายใต้การดูแลแบบบูรณาการทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย

ส่วนการดำเนินงานกัญชาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจนั้น ก่อนวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดสตูล มีผู้ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา) จำนวน 2 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล อำเภอทุ่งหว้า และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนุ้ย ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำภอควนกาหลง ซึ่งได้ดำเนินการปลูกมา 2 รอบแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 โดยได้นำส่วนช่อดอกส่งกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อผลิตยา

สำหรับในมิติการพัฒนากัญชาเพื่อเศรษฐกิจ ได้ดำเนินการที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยว ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ น้ำตกโตนปาหนัน บ่อน้ำพุร้อนทุ่งนุ้ย ผสมผสานกับการเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชา รับประทานอาหารพื้นเมืองที่มีส่วนประกอบของกัญชาตามวิถีชุมชน

ทั้งนี้ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และให้วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชานำส่วนต่าง ๆ ของต้นกัญชามาต่อยอดทางเศรษฐกิจได้ และเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพเชื่อมโยงกับกัญชาเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวด้วย


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ