ผลโพลสหรัฐเผย ผู้สูบกัญชา แซงหน้าบุหรี่แล้ว

กัญชา Cannabis

บริษัทวิจัยพบชาวอเมริกัน 16% สูบกัญชาเป็นประจำ แซงกลุ่มผู้สูบบุหรี่ ที่มีเพียง 11%

วันที่ 4 กันยายน 2565 ซีบีเอส รายงานโดยอ้างผลสำรวจของบริษัทวิจัย Gallup ว่า จำนวนผู้สูบกัญชาสูงกว่าจำนวนผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่มีการเก็บสถิติมา

โดยจากการเก็บข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 48% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่า เคยลองสูบกัญชาอย่างน้อย 1 ครั้ง และ 16% ระบุว่าสูบกัญชาเป็นประจำ ตัวเลขนี้นับว่าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับผลสำรวจเมื่อปี 1969 (พ.ศ. 2512) ที่มีกลุ่มตัวอย่างเพียง 4% ที่ระบุว่าเคยสูบกัญชา

ในทางตรงกันข้าม ในกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนผู้สูบบุหรี่เพียง 11% เท่านั้น น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 1944 (พ.ศ. 2487) และถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษที่ 1950s ซึ่งจำนวนผู้สูบบุหรี่อยู่ที่ประมาณ 45% และลดลงต่อเนื่องจากปี 2021 (พ.ศ.2564) ที่มีผู้ที่สูบบุหรี่ 16%

และในกลุ่มผู้สูบกัญชานั้น นักสูบอายุน้อยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย 1 ใน 3 ของกลุ่มชาวอเมริกันอายุต่ำกว่า 35 ปี ระบุว่าสูบกัญชาอยู่ แต่ในกลุ่มเดียวกันนี้มีเพียง 8% ที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์

นอกจากนี้ ทัศนคติที่ชาวอเมริกันมีต่อกัญชายังเป็นไปในทางบวก โดย 62% ของกลุ่มตัวอย่างอายุ 18-34 ปี และ 53% ของกลุ่มอายุ 35-54 ปี ต่างมองว่ากัญชามีผลบวกต่อผู้ที่ใช้ และ 49% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคิดว่ากัญชาส่งผลบวกต่อสังคม

ส่วนทัศนคติต่อบุหรี่กลับไปในทางลบ โดยเมื่อปี 2019 กลุ่มตัวอย่าง 83% เชื่อว่าการสูบบุหรี่มีอันตรายกับสุขภาพอย่างมาก และ 14% เชื่อว่าค่อนข้างอันตราย ส่วนในปี 2013 กลุ่มตัวอย่าง 9 ใน 10 คน เชื่อว่า การสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็ง


อย่างไรก็ตาม แอลกอฮอล์ยังคงครองอันดับหนึ่งของสิ่งมึนเมาที่ชาวอเมริกันใช้เป็นประจำ โดย 45% ของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนที่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยในอดีต