OR จับมือ CRG เปิด Café Amazon สาขาที่ 14 ปักหมุดนครโฮจิมินห์

“โออาร์” ควง “ซีอาร์จี” เร่งเครื่องขยายธุรกิจร้าน Café Amazon ในเวียดนาม ล่าสุดเปิดสาขาที่ 14 ในนครโฮจิมินห์ แย้มตั้งเป้าเปิดให้ได้ 20 สาขา ในปี 2565 

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายรชา อุทัยจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดกาแฟในประเทศเวียดนาม มีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง

จากโอกาสดังกล่าว ทำให้โออาร์และซีอาร์จี ได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Café Amazon ในประเทศเวียดนาม โดยใช้ชื่อว่า ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company หรือ ORCG

ทั้งนี้ ได้เริ่มเปิดร้าน Café Amazon สาขาแรกในปี 2563 โดยปัจจุบันมีร้าน Café Amazon ในประเทศเวียดนามทั้งหมด 14 สาขา โดยอยู่ในนครโฮจิมินห์ 10 สาขา ส่วนอีก 4 สาขาอยู่ในเมืองอื่น ๆ ได้แก่ Ben Tre, Tra Vinh, My Tho และ Dong Nai และตั้งเป้าจะเปิดให้ได้ 20 สาขา ภายในปี 2565

ขณะเดียวกัน ทั้ง 2 บริษัทได้นำความเชี่ยวชาญเข้าไปส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของ Café Amazon ควบคู่กับการพัฒนาเครื่องดื่ม ให้สอดรับพฤติกรรมการบริโภคของคนเวียดนาม

เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน หรือ Empowering All toward Inclusive Growth โดยมุ่งเน้นการการเติบโตรูปแบบใหม่ โดยเป็นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน