หมอยง แนะรีบนำยาโควิด-19 ออกมาใช้รับมือการระบาด

หมอยงพูดเรื่องยาน่าจะหมดในระลอกนี้ต้องรีบใช้

หมอยงชี้ ยาที่มีอยู่ขณะนี้ควรจะรีบใช้ในระลอกนี้ ไม่ควรเก็บไว้ เพราะเมื่อไวรัสกลายพันธุ์ไปแล้วก็จะใช้ไม่ได้ผล หรือไม่มีประโยชน์

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า

ในระยะแรกเมื่อไม่มีวัคซีน เราก็ใช้แอนติบอดี้มาช่วยในการรักษา เช่นการใช้พลาสมาของผู้ที่หายจากโรค covid-19 แล้ว ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่ เปรียบเสมือนการให้เซรุ่ม หรือโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ มาช่วยในการรักษา

ต่อมาเมื่อมีวัคซีนในการสร้างภูมิต้านทานแอนติบอดี้ ความจำเป็นที่จะใช้ พลาสมา แอนติบอดี้ก็ไม่มี เพราะร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดี้ได้จากวัคซีน หรือการติดเชื้อแล้ว เราจะใช้ในผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

ไวรัสมีการกลายพันธุ์เรื่อยมา ทำให้แอนติบอดี้ที่สังเคราะห์หรือสร้างขึ้นมาด้วยสายพันธุ์เดิมมีประสิทธิภาพน้อยลง หรือใช้ไม่ได้ จนมาถึงสายพันธุ์ปัจจุบัน เป็นโอมิครอน BA.2.75 แอนติบอดีที่ยังพอใช้ได้ในบ้านเราก็คงจะเป็นแอนติบอดี้ที่จัดหามาที่เรียกว่า LAAB (Evushield) และต่อไปไวรัสถ้าเปลี่ยนแปลงไปถึง สายพันธุ์ย่อย BQ.1, BQ.1.1 หรือ XBB ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพน้อยลงไปอีก

Advertisment

การใช้แอนติบอดี้ที่มีอยู่ในบ้านเราขณะนี้ควรให้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วภูมิต้านทานไม่ตอบสนอง ได้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้กินยากดภูมิต้านทาน ผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาหรือรังสีที่มีผลต่อภูมิต้านทานมีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร

แอนติบอดี้ LAAB ยังสามารถมาใช้ในการรักษา คล้ายกับแต่เดิมการให้พลาสมาในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือได้รับวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม เพราะระดับภูมิต้านทานอาจจะยังต่ำหรือไม่มี การให้แอนติบอดี้แต่เริ่มแรกเมื่อติดเชื้อจะช่วยลดความรุนแรงของโรค และอัตราการเสียชีวิตลงได้

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเองมี LAAB เพียงพอที่จะให้กับผู้ป่วยดังกล่าว ยาดังกล่าวมีความปลอดภัยสูง

และขณะนี้โรคอยู่ในขาขึ้น ผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางดังกล่าวจึงควรได้รับแอนติบอดี้เป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งเมื่อมีการติดเชื้อก็ควรได้รับ เพื่อการรักษาด้วยแอนตี้บอดี้ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต

Advertisment

ยาที่มีอยู่ขณะนี้ควรจะรีบใช้ในระลอกนี้ ไม่ควรเก็บไว้ เพราะเมื่อไวรัสกลายพันธุ์ไปแล้วก็จะใช้ไม่ได้ผล หรือไม่มีประโยชน์