หมอยง เชื่อแม้โควิดจะกลายพันธุ์ แต่ภูมิคุ้มกัน-วัคซีนยังรับมือได้

หมอยง

นพ.ยง เผยการกลายพันธุ์เกิดเฉพาะผิวของไวรัส แต่โครงสร้างภายในยังคงเดิม ทำให้ภูมิคุ้มกันยังกำจัด-ลดความรุนแรงได้ และด้วยยารักษาที่ดีขึ้น ทุกอย่างก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก กล่าวถึง

นพ.ยงระบุว่า การศึกษาที่ศูนย์ศึกษาสายพันธุ์มาโดยตลอด ด้วยการถอดรหัสพันธุกรรม จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์มาโดยตลอด สายพันธุ์โอมิครอน เป็นสายพันธุ์ที่อยู่มาตั้งแต่ต้นปี แต่มีลูกหลานเป็นสายพันธุ์ย่อยตั้งแต่เริ่มระบาดเข้ามาเป็น BA.1 แล้วก็เปลี่ยนเป็น BA.2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมา BA.5 ก็เข้ามาแทนที่ โดยที่ BA.4 ไม่สามารถต่อขึ้นมาได้ และใน 2 เดือนนี้ก็ถูกแทนที่ด้วย BA.2.75

โดยที่ขณะนี้เป็นสายพันธุ์ BA.2.75 เกือบทั้งหมด และต่อไปถ้ามีการระบาด สายพันธุ์ต่างประเทศตะวันตก คือ BQ.1 และ BQ.1.1 ก็คงจะเข้ามาแทนที่ต่อไปอีก

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงจะมีขึ้นตลอดเวลา ส่วนระบบภูมิต้านทานในการป้องกันการติดเชื้อ ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เมื่อติดเชื้อแล้วหรือฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีก

แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะผิวนอก ตัวโครงสร้างของไวรัสยังคงเดิม การกำจัดเชื้อไวรัสเพื่อลดความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะระบบ T เซล ยังทำงานได้ดี

วัคซีนที่พัฒนาขึ้นมา ก็จะไล่ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงบริเวณผิวนอก หรือสายพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กละน้อย วัคซีน 2 สายพันธุ์ก็ไม่ได้เหนือกว่าวัคซีนเดิมมาก และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมไปอีกก็คงจะไม่ต่างกันมาก


อย่างไรก็ตาม เมื่อมนุษย์เรารู้จัก และประชากรส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานเกิดขึ้น ความรุนแรงของโรคก็จะลดลง ประกอบกับมียารักษาที่ดีขึ้น ทุกอย่างก็จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยที่สายพันธุ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดทีละเล็กละน้อย เหมือนกับไข้หวัดใหญ่