แอสตร้าเซนเนก้า จับมือ พญาไท 2 นำ AI ตรวจมะเร็งปอด

แอสตร้า จับมือ พญาไท 2 นำ AI ตรวจมะเร็งปอด

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือ โรงพยาบาลพญาไท 2 นำนวัตกรรม AI เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหามะเร็งปอดระยะเริ่มต้น

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า โรคมะเร็งปอด เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยมักตรวจพบในระยะที่ 4 ซึ่งเป็นระยะสุดท้าย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์เมื่ออยู่ในสภาวะที่โรคลุกลามแล้ว ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ทั้งมีโอกาสรักษาหายจากโรคน้อยและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้น การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

ด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพญาไท 2 และแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรม AI มาใช้เพิ่มขีดความสามารถของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอด ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น จะสามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งผลการรักษาที่ดีและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตมากยิ่งขึ้น

ด้าน นพ.ทวนทศพร สุวรรณจูฑะ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลกลุ่ม PMC และผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์โรงพยาบาลพญาไท กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลพญาไท 2 ดำเนินงานภายใต้ปรัชญา เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต ซึ่งนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการรักษาจนได้รับการรับรองมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และมาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศในทุกมาตรฐาน

Advertisement

โดยจากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้ทางโรงพยาบาลได้มุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการรักษาและการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงล่าสุดจับมือกับแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย เพื่อนำนวัตกรรม AI ร่วมไปกับการตรวจสอบยืนยันผลจากรังสีแพทย์เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ซึ่งสามารถประมวลผลภาพเพื่อบ่งชี้รอยโรคในทรวงอกเบื้องต้นได้ไม่ต่ำกว่า สภาวะ และสามารถเทียบผลการวัดขนาดของหัวใจกับปอดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลสามารถเพิ่มศักยภาพของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้นให้ได้ผลการตรวจที่แม่นยำที่สุดสำหรับผู้เข้ารับบริการ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดผ่านเครื่องเอกซเรย์ได้ที่โรงพยาบาลพญาไท ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ค้นหาข้อมูลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.phyathai.com/ หรือ Phyathai Call Center 1772