กระทรวงสาธารณสุขให้ รพ.พิจารณาเปิดบริการวันที่ 31 ก.ค.

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

สธ.ให้ รพ.พิจารณาเปิดบริการตามปกติ-เฉพาะส่วน วันที่ 31 ก.ค. พร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดพิเศษนั้น ได้รับเสียงสะท้อนจากโรงพยาบาลหลายแห่งกังวลว่าจะกระทบประชาชนที่ต้องเลื่อนนัดตรวจหรือผ่าตัด

แจ้งไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดทั่วประเทศแล้วว่า ให้แต่ละแห่งพิจารณาจัดบริการแก่ประชาชนตามความเหมาะสมของบริบทและสถานการณ์แต่ละโรงพยาบาล ยึดหลักให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด

ทั้งนี้ให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งสามารถประกาศให้บริการตามปกติหรือเปิดบริการเฉพาะส่วนได้วันที่ 31 กรกฎาคม และแจ้งให้บุคลากรและประชาชนรับทราบทั่วกัน

โดยหากมีการจัดบริการในวันดังกล่าว ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเวลาราชการตามระเบียบ

นอกจากนี้ นพ.โอภาสย้ำว่า ควรจัดให้มีทีมหรือผู้ดูแลหากเกิดปัญหาในการบริการไว้ด้วย

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีมติ ครม. ให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดพิเศษนั้น เกิดเสียงแสดงความห่วงใยจากบุคลากรในวงการสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ระบุว่า การประกาศนี้กระชั้นชิดเกินไป ทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า เนื่องจากต้องเลื่อนนัดกะทันหัน

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลบางแห่งตัดสินใจประกาศเปิดทำการปกติในวันดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นต้น