สธ. เตรียมลดมาตรการคุมโควิดเป็นระดับ 2 ปลายเดือน พ.ค.นี้

อนุทิน ชาญวีรกูล
อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทินเล็งผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ลดระดับเตือนภัยเป็นระดับ 2 จากระดับ 3 ปลาย พ.ค.นี้ เตรียมยกเลิก Thailand Pass-ผับบาร์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการสถานการณ์โรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น ครั้งที่ 1/2565 ว่า จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยมีแนวโน้มลดลงและประชาชนมีภูมิคุ้มกันมากพอที่จะสามารถเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นหรือโรคติดต่อทั่วไปได้

ดังนั้น จึงเตรียมปรับรูปแบบการบริหารจัดการและการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตในวิถีปกติใหม่และฟื้นฟูเศรษฐกิจ

อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในระยะทรงตัว จึงประกาศลดระดับการเตือนภัยโควิดจากระดับ 4 มาเป็นระดับ 3 พร้อมดำเนินงานในแต่ละด้าน ได้แก่ 1.ด้านสาธารณสุข เดินหน้าฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้มากกว่าร้อยละ 60 เน้นเฝ้าระวังการระบาดที่เป็นกลุ่มก้อน ผู้ป่วยปอดอักเสบ และผ่อนคลายมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น

2.ด้านการแพทย์ ปรับแนวทางการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก เน้นดูแลผู้ป่วยที่เสี่ยงอาการรุนแรง มีอาการรุนแรง และภาวะลองโควิด 3.ด้านกฎหมายและสังคม เตรียมการด้านกฎหมายของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องกับการปรับตัวสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ลดการจำกัดการเดินทางและการรวมตัวของคนหมู่มาก ส่งเสริมมาตรการ Universal Prevention และมาตรการ COVID Free Setting

และ 4.ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าช่วงปลายเดือนพฤษภาคม-มิถุนายนนี้ สถานการณ์จะเข้าสู่ระยะโรคลดลง (Declining) และจะมีการผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงจะประกาศลดระดับการเตือนภัยเป็นระดับ 2

นอกจากนี้ เมื่อถามว่าจะมีการเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ในวันที่ 20 พ.ค.นี้ เรื่องการผ่อนคลายยกเลิก Thailand Pass กับผับบาร์หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า สเต็ปบายสเต็ป ซึ่งจะต้องหารือกับทางกรมควบคุมโรคอีกครั้ง แต่ทุกอย่างจะเป็นแนวทางผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ ส่วนเรื่องผับบาร์ก็จะมีมาตรการต่าง ๆ เป็นลำดับ

สำหรับการเตือนภัยโควิด-19 ในระดับ 2 คำแนะนำของ สธ. คนทั่วไปจะสามารถดำเนินกิจกรรม/กิจการได้เกือบทั้งหมด ยกเว้นกลุ่ม 608 โดยระบุว่า ไปสถานที่เสี่ยงกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์) ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเข้าสถานบันเทิง เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด ร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก เดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท และเดินทางเข้า-ออกประเทศ กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ เข้าประเทศ กักตัว