ประกาศเตือนโควิดระดับ 3 ประชาชนทำอะไรได้-ไม่ได้

กรุงเทพ ค้าขาย
FILE PHOTO :Jack TAYLOR / AFP

เปิดมาตรการคุมโควิด-19 “ประชาชน-สถานประกอบการ” ระดับ 3 สธ.ลดระดับคุมโควิด หลังยอดผู้ป่วยหนัก-เสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งยอดผู้ป่วยหนัก ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมถึงอัตราการเสียชีวิตที่มีจำนวนลดลงต่อเนื่องในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565

ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศปรับลดระดับมาตรการควบคุมโควิด-19 จากระดับ 4 เป็นระดับ 3 โดยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวของประชาชน สถานประกอบการ (ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 27 ธ.ค. 64) ตามที่ “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมมาให้ ดังนี้

มาตรการคุมโควิดระดับ 3 ทำอะไรได้บ้าง

 • สถานที่เสี่ยง : ทุกคนงดเข้าสถานบันเทิง และเลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด/แออัด
 • การรวมกลุ่มคนจำนวนมาก : เฉพาะกลุ่ม 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่รวมกลุ่มจำนวนมาก
 • การเดินทางข้ามพื้นที่/ข้ามจังหวัด : เฉพาะกลุ่ม 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เลี่ยงโดยสารขนส่งสาธารณะทุกประเภท
 • การเดินทางเข้า-ออกประเทศ : เฉพาะกลุ่ม 608 หรือผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ งดเดินทางไปต่างประเทศ ส่วนคนทั่วไปเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ และหากเข้าประเทศต้องกักตัว

ระดับเตือนภัยโควิด

เตือนภัยโควิดระดับ 3 มีข้อแนะนำอย่างไร

 • งดเข้าสถานที่เสี่ยง งดเข้าสถานบริการ เลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิด
 • เลี่ยงรับประทานอาหาร ดื่มสุราร่วมกับผู้อื่น
 • หากจำเป็นไปสถานที่แออัด ให้ปฏิบัติตาม UP
 • เลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มเกิน 200 คน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • เลี่ยงการเดินทางขนส่งสาธารณะที่แออัด WFH 20-50%
 • ชะลอเดินทางไปต่างประเทศ
 • เข้าประเทศ ต้องกักตัวในระบบ Sandbox/Alternative State Quarantine (AQ)

ระดับเตือนภัยโควิด-2565

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ-เสียชีวิต

สำหรับการรายงานสถานการณ์โควิด-19 จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พบว่า จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคมลดลงต่อเนื่อง จนขณะนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงมาถึงหลักพันต่อวัน และผู้เสียชีวิตเหลือเพียงหลักสิบต่อวัน

จากก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายน มีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงจนถึง 2 หมื่นรายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตอยู่ในหลักร้อยรายต่อวัน โดยข้อมูลการรายงานย้อนหลังเดือนพฤษภาคม มีดังนี้

 • วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 11,535 ราย : เสียชีวิต 91 ราย
 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,331 ราย : เสียชีวิต 84 ราย
 • วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,721 ราย : เสียชีวิต 77 ราย
 • วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,288 ราย : เสียชีวิต 82 ราย
 • วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 9,790 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
 • วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 7,705 ราย : เสียชีวิต 62 ราย
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 : ผู้ติดเชื้อ 8,450 ราย : เสียชีวิต 58 ราย
 • วันที่ 8 พฤษภาคม 2565: ผู้ติดเชื้อ 8,081 ราย : เสียชีวิต 54 ราย
 • วันที่ 9 พฤษภาคม 2565: ผู้ติดเชื้อ 11,435 ราย : เสียชีวิต 55 ราย