จองฉีด 3 วัคซีนผู้ใหญ่ รพ.สิรินธร มีวัคซีนอะไรบ้าง เช็กเงื่อนไข-วัน เวลา

วัคซีน ฉีดวัคซีน
PHOTO : FRANK MERIÑO FROM PEXELS

รพ.สิรินธร สำนักการแพทย์ เปิดคลินิกบริการฉีด 3 วัคซีนผู้ใหญ่ เช็กเงื่อนไข วัน-เวลา เปิดลงทะเบียน-วอล์กอิน 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่ ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ประจำปี 2565, วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ และวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 – 4 สำหรับผู้มีอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยมีรายละเอียดแต่ละวัคซีน ดังนี้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำฤดูกาล 2565

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำฤดูกาล 2565 เปิดให้บริการฉีดสำหรับประชาชนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง โดยผู้ที่จะสามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวได้จะต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
  3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งระหว่างรับยาเคมีบำบัด เบาหวาน)
  4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
  6. ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ
  7. โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกาย มากว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ

วัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ เปิดให้บริการฉีดสำหรับประชาชนคนไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่จะสามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป
  2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนนี้ใน 10 ปีที่ผ่านมา

จองวัคซีนวันไหน 

ผู้ที่สนใจและมีเงื่อนไขตามที่กำหนด สามารถจองสิทธิรับวัคซีนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง จำนวนวันละ 200 คิว หรือวอล์กอิน ตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. วันละ 50 คิว

เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง บนมือถือ
 • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)

วัคซีนโควิด-19

สำหรับวัคซีนโควิด-19 จะให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 1-4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่จะสามารถฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ฉีดเข็ม 2 ห่างจากเข็ม 1 ระยะเวลา 1-2 เดือน (ตามชนิดของวัคซีน)
  2. ฉีดเข็ม 3 ห่างจากเข็ม 2 ระยะเวลา 3 เดือน (ยกเว้น อายุ 12-17 ปี เว้นระยะห่าง 4 เดือน)
  3. ฉีดเข็ม 4 ห่างจากเข็ม 3 ระยะเวลา 4 เดือน (สำหรับอายุ 18 ปีขึ้นไป)
  4. กรณีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ฉีดหลังติดเชื้อ 3 เดือน
  5. เงื่อนไขอื่น ให้เป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด

จองวัคซีนวันไหน 

สามารถติดต่อรับบริการได้ที่จุดลงทะเบียนวัคซีน (ตามข้ามเวชระเบียน) ชั้น 1 อาคารบริการ เวลา 13.00-15.00 น. โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

สามารถจองสิทธิรับวัคซีนล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ วันละ 500 คิว หรือวอล์กอินตั้งแต่เวลา 08.30-11.00 น. วันละ 50 คิว

สิ่งที่ต้องเตรียม 

 • บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • หลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ บนมือถือ
 • บัตรโรงพยาบาล (ถ้ามี)