สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ต้าน “กัญชาเสรี” ชี้ขัดหลักการสอน

กัญชา กัญชง
PHOTO : Kindel Media

“สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้” ประกาศเขตปลอดกัญชา เรียกร้องให้กัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ตามเดิม

วันที่ 4 กรกฏาคม 2565 สมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 2 โดยระบุว่า ต้องการเรียกร้องให้นำกัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิม โดยให้ใช้สำหรับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

เนื่องจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้สอน กัญชายังเป็นยาเสพติด ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและมันยังเป็นประตูสู่การเสพติดอื่นที่ร้ายแรงกว่า กัญชาก่อให้เกิดการ
เสพติดและการเจ็บป่วยจากการเสพติดที่ชัดเจน แม้จะมีสารบางส่วนของกัญชาที่มีประโยชน์ทางการแพทย์
ดังนั้นจึงสร้างความลำบากใจให้ครูที่ทำการสอนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

อีกทั้งการคัดด้านกัญชาเสรี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565-ปัจจุบัน มีหลาย ๆ องค์กรที่ออกมาแสดงจุดยืน และแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกรณี ปล่อยผีกัญชาจากยาเสพติดและ พ.ร.บ.กัญชาเสรี เช่น แพทย์ชนบท สมาคมเภสัชกร กลุ่มนักวิชาการกลุ่มองค์กรศาสนา กลุ่มโรงเรียน และสถาบันการศึกษา

โดยสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้นั้นประกอบด้วยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจำนวน 400 โรงเรียนทั่วภาคใต้ ครูจำนวน 80,000 คน นักเรียนจำนวน 500,000 คน มีเป้าหมายผลิตนักเรียนให้เด็กมีความรู้คู่คุณธรรมสอดคล้องตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้นสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ จึงขอเรียกร้อง ดังนี้

1.ขอให้ทุกโรงเรียน มัสยิด และองค์กรประกาศเขตปลอดกัญชา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี

2.เรียกร้องรัฐบาลให้นำกัญชาเข้าเป็นยาเสพติดประเภท 5 ตามเดิม โดยให้ใช้สำหรับกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น (อย่างที่แพทย์ชนบทเสนอว่า เมื่อนำออกมาหรือปลดล็อกกัญชาได้ ก็ไม่ยากที่จะนำเข้าไปใหม่)