มหาดไทยสั่งด่วนที่สุด ผู้ว่าฯทุกจังหวัด คุมเข้มแนวปฏิบัติใช้กัญชา กัญชง

ภาพจาก pixabay

ปลัด มท.ร่อนหนังสือจี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ควบคุมไม่ให้จำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ผสมกัญชากัญชงในสถานที่ราชการ ห้ามนำเข้ามากินด้วย

วันที่ 3 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

สาระสำคัญ คือ ควบคุมมิให้มีการใช้กัญชากัญชงเพื่อสันทนาการในสถานที่ราชการของตน รวมทั้งสอดส่องดูแลข้าราชการในสังกัดมิให้มีการใช้กัญชาหรือกัญชงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย/ระเบียบในทางที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รวมถึงควบคุมมิให้มีการจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชากัญชง และมิให้นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชากัญชงเข้ามาบริโภคในบริเวณสถานที่ราชการของตน