2 ยักษ์ใหญ่ ซี.พี.-โตโยต้า จับมือเร่งผลักดันสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในไทย

CP TOYOTA ความร่วมมือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือ ใช้จุดแข็งและทรัพยากรร่วมกันเดินหน้ามุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายอากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหารของโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จับมือกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซี.พี.) เพื่อผลักดันเป้าหมาย สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย พร้อมเปิดกว้างพันธมิตรทุกภาคส่วน

ด้านนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสของ ซี.พี. กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้คือมี ความรู้สึกที่ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย และรู้สึกยินดีที่ทั้ง 2 บริษัท มีโอกาสร่วมมือกันเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอนในประเทศไทย และยังเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันศึกษา หาแนวทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ ซี.พี.และโตโยต้า จะแสวงหาความร่วมมือทางสังคม ด้วยการเชื่อมโยงกันระหว่าง 2 บริษัท จะช่วยกันดำเนินการในสิ่งที่สามารถทำได้ในขณะนี้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกระบวนการผลิต การขนส่ง และการใช้พลังงาน เพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใต้กรอบความร่วมมือดังนี้

1. ศึกษาการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้ก๊าซชีวภาพที่ได้จากของเสียจากฟาร์มในประเทศไทย (การศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ)

2. การใช้รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง (FCEV) ในกิจกรรมของ ซี.พี. ซึ่งจะใช้ไฮโดรเจนดังกล่าว (นำเสนอแนวทางที่หลากหลาย เช่น BEV และ FCEV โดยพิจารณาจากระยะการเดินทางและน้ำหนักบรรทุก)

3. ศึกษาความร่วมมือด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเส้นทางการจัดส่ง

โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ทรู ลิสซิ่ง ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ซี.พี. ที่ให้บริการด้านการขนส่ง จะเข้าร่วมกับโตโยต้า ที่จะเริ่มพิจารณาจากการมีส่วนร่วมของ Hino Motors, Ltd. และกลุ่มบริษัทใน Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (ประกอบด้วย ISUZU Motors Limited, SUZUKI Motor Corporation, DAIHATSU Motor Co., Ltd. และ TOYOTA)

ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ภาคการขนส่งต้องเผชิญ และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ผ่านการเผยแพร่เทคโนโลยี CASE ในภูมิภาคเอเชียและการมุ่งสู่เป้าหมายนั้น ทุกอุตสาหกรรมและประชาชนทุกคนควรทำงานร่วมกัน

ซี.พี.และโตโยต้า จึงอยากเชิญทุกภาคส่วนที่มีความปรารถนาเดียวกัน เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในความร่วมมือครั้งนี้ และเชื่อว่าจากความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การยอมรับและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม

โดย ซี.พี.ได้กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutral ภายในปี ค.ศ. 2030 และการบรรลุเป้าหมาย Zero Carbon ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศ

ขณะที่โตโยต้า บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาทิ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของโตโยต้า และได้เจริญเติบโตไปพร้อมกับพัฒนาการของสังคมไทย ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การชำระภาษี การจ้างงาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้ผ่านความท้าทายต่าง ๆ เช่น วิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชียในปี พ.ศ. 2540 และอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554