EVAT ผนึก กฟผ. จัดเเข่งขันดัดแปลง “รถจักรยานยนต์อีวี”

มอเตอร์ไซค์อีวี

สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย-กฟผ. จัดเเข่งขันดัดแปลงรถจักรยานยนต์อีวีดัดเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต มองไกลมุ่งสร้างบุคลลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้ารับเทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าในบูม

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 นายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย หรือ EVAT เปิดเผยว่า สมาคมได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และพันธมิตรเปิดตัวโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 2 (2nd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity)

กฤษฎา อุตตโมทย์ - นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย
กฤษฎา อุตตโมทย์ – นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

สำหรับโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต (2nd EVAT x EGAT Electric Motorcycle Conversion Contest for Business Opportunity) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2  ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงสุดกว่า 450,000 บาท การเเข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 5-7 พ.ค.นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

“สมาคมเล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าในไทยที่ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นกว่าเท่าตัว สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อยอด คือ การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อรองรับอนาคตและเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”

ปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 73 ทีม แบ่งเป็น ประเภททีมสถาบันการศึกษา 58 ทีม และประเภททีมประชาชนทั่วไป 15 ทีม โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบก สถาบันยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิกส์ (PTEC) บริษัท อีทราน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท อินโนวาแพค จำกัด และบริษัท โมโตอีวี จำกัด มาร่วมจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงกฎกติกา

Advertisment

รถจักรยานยนต์อีวีนายสมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.เล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาขยายผลใช้งานภายใน กฟผ.ได้ รวมถึงเป็นการสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเป็นโอกาสในการเเสดงศักยภาพการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงตามหลักวิศวกรรมและความปลอดภัย ที่สามารถต่อยอดเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

ตลอดจนเป็นการสร้างโมเดลทางธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นภายในประเทศ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และโมเดลธุรกิจ BCG ที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

รถจักรยานยนต์อีวีสำหรับผลการแข่งขันในปี 2565 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า

  • ประเภทกลุ่มสถาบันการศึกษาทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม E-TECH-Motorcycle2021 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และยังได้รับรางวัลพิเศษรางวัลขวัญใจมหาชนด้วย
  • ประเภทประชาชนทั่วไป ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Itimgarage X Crafting lab

ทั้งนี้สามารถติดตามการแข่งขันที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 5-7 พ.ค.นี้ หรือติดตามข่าวสารของสมาคมได้ที่ www.evat.or.th

Advertisment