โตโยต้า “50 องค์กร ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด”

โตโยต้า
คอลัมน์ : ออโต อัพเดต

นันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล “50 บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด” ในงาน “Top 50 Companies in Thailand 2023” จัดโดย บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด โดยโตโยต้าเป็นองค์กรที่ได้รับคะแนนลำดับสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

จากผลสำรวจความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยทำงาน อายุระหว่าง 20-35 ปี จำนวนกว่า 10,000 คน ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมองค์กรระดับโลก สนับสนุนความหลากหลาย และให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ รวมถึงให้ผลตอบแทนและสวัสดิการความมั่นคงแก่พนักงานและครอบครัว โดยมี เย็นส์ โพลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คเวนเจอร์ เทคโนโลจีส์ จำกัด เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา โตโยต้ามีความมุ่งมั่นผลักดันหลากหลายนโยบาย และการดำเนินการขององค์กร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงานให้ก้าวทันยุคสมัย อาทิ กิจกรรมยกระดับและส่งเสริมความสามารถพนักงานในระดับสากล ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยน และพัฒนาศักยภาพพนักงาน พร้อมดูแลในด้านความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงาน โดยการดูแลในเรื่องสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีความตั้งใจในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในยุคหน้า รวมถึงปรับโครงสร้างระบบการจัดการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเท่าทันยุคสมัย และสร้างแรงจูงใจที่ดีในการทำงานสำหรับพนักงาน ด้วยการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความยืดหยุ่น และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ภายใต้รูปแบบการทำงานแบบ hybrid working โดยโตโยต้ามุ่งหวังที่จะได้ก้าวมาเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อนที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วยมากที่สุด