“ฮุนได” แจงเปลี่ยนมือแล้ว ปิด “ฮุนได มอเตอร์ ”ในไทยไม่กระทบธุรกิจ

ฮุนได

“ฮุนได โมบิลิตี้ “แจงฮุนได ประเทศไทย ถูกเปลี่ยนมือให้กับบริษัทแม่จากเกาหลีใต้ มั่นใจปิดบริษัท “ฮุนได มอเตอร์”ไม่กระทบธุรกิจ

วันที่ 29 ตุลาคม2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่นายเย็บ ซู ชวน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) หรือ AH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเมื่อ26 ตุลาคม 2566 มีมติให้เลิกกิจการ บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (HMTH)

โดยระบุว่า HMTH ไม่ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.66 เป็นต้นมา จึงมีความจำเป็นต้องเริ่มกระบวนการเลิกกิจการ โดยการเลิกกิจการของ HMTH ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทแต่อย่างใด

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงการดำเนินธุรกิจว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าว “แจ้งเลิกกิจการฮุนได มอเตอร์ ในไทย” นั้นเป็นผลจากที่ฮุนได ประเทศไทย ถูกเปลี่ยนมือให้กับบริษัทแม่จากเกาหลีใต้ ในชื่อบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นมา เพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบกิจการค้าส่งและปลีกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ อะไหล่ ส่วนประกอบ อุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

ทำให้การเลิกกิจการของบริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (HMTH) ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัดแต่อย่างใด

โดยทางบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการดำเนินและขยายกิจการในประเทศไทย เพราะประเทศไทยถือเป็นเสาหลักที่สำคัญในกลยุทธ์อาเซียนของฮุนได นำเสนอทั้งบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืน ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเราในการมอบประสบการณ์ ที่ไม่เพียงแค่ความยอดเยี่ยม แต่ยังยกระดับทุกความคาดหวังของลูกค้าชาวไทยให้สูงขึ้น พร้อมทั้งการมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้ขับขี่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างประสบการณ์แก่ผู้ขับขี่ด้วยนวัตกรรมและโซลูชันแบบบูรณาการใหม่ ๆ ที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน

 

ฮุนไดโดยทางบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการดำเนินและขยายกิจการในประเทศไทย เพราะประเทศไทยถือเป็นเสาหลักที่สำคัญในกลยุทธ์อาเซียนของฮุนไดนำเสนอทั้งบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเราในการมอบประสบการณ์ ที่ไม่เพียงแค่ความยอดเยี่ยม แต่ยังยกระดับทุกความคาดหวังของลูกค้าชาวไทยให้สูงขึ้น

ฮุนไดพร้อมทั้งการมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าผู้ขับขี่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม รวมถึงการสร้างประสบการณ์แก่ผู้ขับขี่ด้วยนวัตกรรมและโซลูชันแบบบูรณาการใหม่ ที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้อย่างครบถ้วนและยั่งยืน