สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ฯ จับมือภาครัฐ-เอกชน เพิ่มสวัสดิการสมาชิก

“วชิระ เรืองมาลัย” นั่งนายก สรยท.ควบสมัยที่สอง ผนึกภาคเอกชนเติมเต็มสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิกและครอบครัว ทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข

นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า หลังได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) อีกครั้งเป็นสมัยที่ 2 ทีมงานคณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ เน้นเติมเต็มสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิก และครอบครัว ทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข รุกเพิ่มขยายพันธมิตรสู่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ยกระดับมาตรฐานกิจกรรมหลักให้เป็นสากลมากขึ้น ทั้งงานด้านสังคม และงานด้านวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของสมาชิกให้มีมาตรฐานทั้งด้านงานข่าวสารประชาสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

นายวชิระ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนโยบายใหม่แล้ว ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ เรายังสานต่อนโยบายที่ดีของคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมมีความมุ่งมั่นผลักดันนำชื่อเสียงสมาคมฯ ให้ขจรไกลในวงกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสู่ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพ และสวัสดิการให้กับสมาชิกให้มีความมั่นใจด้วยพลังของทีมงานบริหารคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด

Advertisement

“สำหรับสิ่งที่อยากทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการทำหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดใหม่วาระปี 2565-2567 มุ่งมั่นสานงานเก่า และสร้างสรรค์งานใหม่ให้ชัดเจน เดินหน้าการเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาคมฯ และเผยแพร่ชื่อเสียงองค์กรออกไปสู่สังคมในวงกว้างนอกเหนือขอบข่ายของแวดวงสื่อสารมวลชนและอุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต์ เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, ราชยานยนต์สมาคมฯ, กระทรวงอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว, กรมการขนส่งทางบก , ทหาร, ตำรวจ, ภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม องค์กรอิสระต่างๆ รวมถึงการกีฬา  ที่เข้ามามีบทบาทในกีฬามอเตอร์สปอร์ตมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นต้น” นายวชิระ กล่าว

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ประจำปี พ.ศ. 2565-2567 ที่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย นายวชิระ เรืองมาลัย, นางสาวนุสรา เงินเจริญ, นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร, นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง, นายกันต์ เย็นสบาย, นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์, นายธีระโชติ คงทน, นายจีระศักดิ์ สุวรรณพืช, นายปฐพี ชูมณี และนางสาวรัชดา ศิริบรรณพิทักษ์

Advertisement

และแต่งตั้งเพิ่มเติมได้แก่ นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, นายสุรมิส เจริญงาม และนายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน