ปิดตาย สูตรเลือกตั้ง หาร 500 สภาล่มวันสุดท้าย

สภา
แฟ้มภาพ

ไม่พลิกโผ สภาล่มตามนัด ปิดฉากสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 ย้อนไปใช้ร่างหลักของคณะรัฐมนตรีสูตรหาร 100

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ในการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่..) พ.ศ…. (พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.) มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม เนื่องจากก่อนการลงมติมาตรา 24/1 องค์ประชุมไม่ครบก่อนลงมติ จึงต้องมีการสั่งปิดประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวนได้นัดการประชุมในเวลา 09.00 น. แต่กว่าจะมีสมาชิกรัฐสภาลงชื่อจนครบองค์ประชุม 364 เสียง ก็ต้องใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง จากนั้นนายชวนแจ้งขั้นตอนว่าเป็นการประชุมเพื่อลงมติต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน แต่ต้องมีการนับองค์ประชุมกันใหม่ โดยนายชวนได้ทอดเวลาเพื่อให้สมาชิกมาแสดงตัว

Advertisement

ทั้งนี้ นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้ขอให้นายชวนกำหนดกรอบเวลาในการรอการแสดงตน ซึ่งนายชวนชี้แจงว่า การพิจารณาครั้งนี้เป็นความเห็นต่างทางกฎหมาย ไม่ใช่เกิดจากความขี้เกียจ จึงขอให้รอ

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. กล่าวว่า เวลานี้มีสมาชิกมาประชุม 428 คน เรารอได้ มีเวลาถึง 24 นาฬิกา ไม่ต้องนับองค์ประชุม รอทั้งวันได้ 30 นาทีเราก็เคยรอมา

อย่างไรก็ตาม เวลา 10.28 น. นายชวน กล่าวว่า ในการพิจารณา พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132(1) และข้อบังคับการประชุมรัฐสภา 2563 ข้อที่ 101 กำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่ประธานรัฐสภาบรรจุระเบียบวาระการประชุม ขณะนี้ หากเราไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ ให้ถือว่าเรามีความเห็นชอบ ที่เสนอตาม รธน.มาตรา 131 ข้อบังคับ 101 ให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.ป.ที่ใช้เป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่ 2 คือฉบับของคณะรัฐมนตรี

Advertisement

จากนั้นนายชวน ระบุตัวเลขของผู้มาแสดงตน มี 349 คน “เมื่อตรวจสอบองค์ประชุม มี 349 คน ไม่ครบองค์ประชุม ขอปิดประชุมครับ”