ชวน นัดประชุมรัฐสภา 15 สิงหาคม ชี้ชะตาสูตรหาร 500 ครั้งสุดท้าย

ชวน นัดประชุมรัฐรัฐสภาด่วน พิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ชี้ชะตาสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 500 ภายหลังพรรคเล็กดิ้นเฮือกสุดท้ายขอวันประชุมเพิ่มก่อนครบเส้นตาย 180 วัน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่รัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการรัฐสภา ได้ออกหนังสือด่วนมาก ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่องการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ระบุว่า ด้วยประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ไปประชุมร่วมกันตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งล่าสุดนี้ เกิดขึ้นภายหลังการที่รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือ กฎหมายเลือกตั้ง ในมาตรา 24/1 ต้องล่มลงไปเนื่องจาก ส.ส.และ ส.ว.ไม่เข้าห้องประชุมเพื่อลงมติ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565

เนื่องจาก ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ส.ส.พรรครัฐบาล ส.ส.พรรคเพื่อไทย รวมถึง ส.ว.บางส่วนต้องการให้กฎหมายเลือกตั้ง ที่มีหัวใจสำคัญเรื่องสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 พิจารณาไม่ทันตามกำหนด 180 วัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อต้องการให้กลับไปใช้ร่างกฎหมายเลือกตั้งฉบับที่เขียนโดย กกต. ซึ่งใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 100 อีกทั้งในการประชุมวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ยังเป็นวันประชุมรัฐสภาวันสุดท้ายด้วย

แต่ปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้ (11 ส.ค.) พรรคเล็กที่สนับสนุนสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 เคลื่อนไหวครั้งสุดท้าย โดยเข้ายื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้ขยายวันประชุมรัฐสภาอีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวภายหลังคำสั่งเปิดประชุมร่วมรัฐสภาในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพื่อพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.

โดย นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทย ได้ไปยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้พิจารณาเปิดประชุมในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ซึ่งถือเป็นการสู้ตามกติกา และรัฐสภาถือเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน จะให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาไม่ได้ ขอให้การพิจารณากฎหมายไปตามขั้นตอนกระบวนการ ส่วนผลการลงมติของสมาชิกเสียงข้างมากจะเป็นอย่างไร ถือเป็นกลไกรัฐสภาที่เรายอมรับได้

นพ.ระวีกล่าวว่า การพิจารณาจะเปิดประชุมกี่วันถือเป็นอำนาจของประธานรัฐสภา แต่ที่เราเสนอไป 2 วัน ก็เนื่องจากเป็นการป้องกัน หากมีการถ่วงเวลาให้กฎหมายฉบับนี้ตกไปอีก และเมื่อเปิดประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ต้องเริ่มพิจารณาในมาตรา 24/1 ซึ่งเมื่อเปิดมาก็จะมีการเช็กองค์ประชุม และลงมติทันที

ด้าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมวิป 3 ฝ่ายว่า วันนี้เวลา 12.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้เชิญประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิป 3 ฝ่าย คือ วิปรัฐบาล วิปฝ่ายค้าน และวิปวุฒิสภา มาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาการพิจารณากฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้ ที่ประชุมวิป 3 ฝ่ายจึงมีมติให้ประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากยังล่มอีกจะต้องทำอย่างไร นพ.สุกิจกล่าวว่า ต้องเป็นไปตามธรรมชาติ หากองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถประชุมได้ อย่างไรก็ตาม อย่าเพิ่งคิดไปก่อน เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้

ถามย้ำว่า แต่ละฝ่ายมั่นใจหรือไม่ว่าจะพิจารณาเสร็จภายในหนึ่งวัน นพ.สุกิจกล่าวว่า เขาคงไปคุยกันเอง แต่ในที่ประชุมไม่ได้มีการพูดถึง ทั้งนี้ หากพิจารณาไม่เสร็จทัน ก็จะต้องกลับไปใช้ร่างเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ

Advertisement