ครม.ไฟเขียวกองทุนน้ำมันฯกู้เงิน ตั้ง “กีรติ รัชโน” ปลัดพาณิชย์

ครม.เคาะ “กีรติ รัชโน” รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นั่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ ไฟเขียวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกู้เงิน

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งนายกีรติ รัชโน รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. … และการกู้ยืมเงินของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 7 สิงหาคม 2565 ติดลบ 117,229 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 76,784 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 40,445 ล้านบาท