อนุทิน-ทีมไทยแลนด์ เยือน สปป.ลาว จัมป์สายไฮสปีดเทรนหนองคาย-เวียงจันทน์

นายอนุทิน ชาญวีรกุล
แฟ้มภาพ

อนุทิน ควง ศักดิ์สยาม ยกคณะทีมไทยแลนด์เยือน สปป.ลาว 6-7 ต.ค. หารือวางแนวเชื่อมต่อทางรถไฟความเร็วสูงไทย-ลาว-จีน

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 6-7 ต.ค. 65 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-ลาวและจีน จะนำคณะทีมไทยแลนด์ เดินทางไปร่วมประชุมกับผู้แทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมต่อทางรถไฟ ระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายจะหารือกันทั้งในส่วนของการเชื่อมโยงผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า แนวทางการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคมทางถนน ทางรถไฟ โลจิสติกส์ และการบินพลเรือน

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ในโอกาสนี้คณะของรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปศึกษาดูการดำเนินงานและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ก (Vientiane Logistics Park : VLP) ซึ่งเป็นพื้นที่การบริหารจัดการการสินค้าที่ขนส่งระหว่าง สปป.ลาวและจีนโดยเส้นทางรถไฟ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงานการเชื่อมต่อขนส่งสินค้าที่จะมายังประเทศไทยในอนาคต

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับการพัฒนาศูนย์ขนส่งและกระจายสินค้าในพื้นที่จังหวัดหนองคายแล้ว ได้แก่ ย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่สถานีนาทา โดยอยู่ภายใต้การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 2 (นครราชสีมา-หนองคาย) และยังมีกำหนดการรับฟังข้อมูลการดำเนินงานโครงการรถไฟความเร็วสูงจีน-สปป.ลาว พร้อมเยี่ยมชม Control Room และทดลองนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ไปยังสถานีหลวงพระบาง

Advertisment

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงไทย-จีน กรุงเทพฯ-หนองคาย เป็นแผนงานของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบราง เพื่อสนับสนุนเส้นทางการขนส่งสินค้า ยกระดับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งในระยะต่อไปจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนเพื่อรองรับทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การขนส่งต่าง ๆ ตามแนวเส้นทาง เกิดงานและอาชีพอีกจำนวนมากตามมา

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า โดยปัจจุบันโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน อยู่ระหว่างการพัฒนา ระยะที่ 1 (กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ระยะทาง 250.77 กม. มีกำหนดแล้วเสร็จปี 2569 มีคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-ลาวและจีน รวมถึงคณะของกระทรวงคมนาคมติดตามความคืบหน้าโครงการและรายงานให้รัฐบาลรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทีมไทยแลนด์ ประกอบด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง กรมทางหลวง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงภาคเอกชน

Advertisment