บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เปิดใช้สิทธิ ใช้จ่ายได้ 1 มีนาคม

กระทรวงการคลัง เตรียมประกาศผลสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนมกราคม ก่อนเริ่มใช้สิทธิ 1 มีนาคม 2566

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแผนการดำเนินโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในปี 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ที่โชว์สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์รวมทั้งสิ้น 19.64 ล้านราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 22.29 ล้านราย

โดยจะทยอยประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้ และเริ่มใช้สิทธิโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

นายธนกรกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการจัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (targeting) ตรงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มุ่งช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหลุดพ้นจากความยากจน


นายธนกรกล่าวว่า ขณะเดียวกัน ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) สำหรับกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลในการกำจัดความยากจน แต่ยังต้องอาศัยการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป