เปิดตัวอดีตภรรยา ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส สมัคร ส.ส.เพื่อไทย

เปิดตัวภรรยา ชัยวุฒิ รมว.ดีอีเอส สมัคร ส.ส.เพื่อไทย

เพื่อไทยเผยโฉมว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เพิ่ม 45 คน “กานต์กนิษฐ์” ย้ายจากพลังประชารัฐ เปิดตัวเพื่อไทยอย่างเป็นทางการ

วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ส.ส.พะเยา ประธาน ส.ส.พรรคเพื่อไทย นางพวงเพ็ชร ชุณละเอียด ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการเมืองพื้นที่กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย จำนวน 45 คน

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง วันนี้พรรคเพื่อไทยจึงเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพิ่มเติมอีก 45 คน เป็นบุคลากรที่พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจในความรู้ ความสามารถ

Advertisement

เข้าถึงวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกเขต เข้าใจในมิติของประชาชน เกิดจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันคัดเลือก พรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะต้องชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์เท่านั้น เพื่อนำเอาความหวัง นำโอกาสของพี่น้องประชาชนกลับคืนมา เพื่อความกินดีอยู่ดี อยู่ด้วยความหวังต่อไป ด้วย 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1.ผู้แทนราษฎรที่เข้าถึงพื้นที่ เข้าใจประชาชน เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจร่วมกับพรรคเพื่อไทย ต้องชนะแลนด์สไลด์ให้ได้ ส.ส.มากกว่า 250 คน เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

Advertisement

2.นโยบายของพรรค ต้องเป็นประชาธิปไตยกินได้ ต้องมาจากพรรคเพื่อไทย ที่คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน การคิดเล็กในวันนี้เปลี่ยนประเทศไม่ได้

3.ผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เป็นจริง เพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนและชาติบ้านเมืองต่อไป

“เรามั่นใจว่าผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรค 45 คนที่เปิดตัวในวันนี้ จะนำเอาสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้น” นพ.ชลน่านกล่าว

Advertisement

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคในวันนี้ เป็นการเปิดตัวแล้ว 90% ยังเหลืออีก 40-50 คน ที่เตรียมจะเปิดตัวในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อแสดงถึงความพร้อมและเตรียมการไปสู่การสร้างปรากฏการณ์แลนด์สไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดิน

สำหรับผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทยในพื้นที่ กทม. ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคกลาง ที่เปิดตัววันนี้มีจำนวน 45 คน ได้แก่

ภาค กทม. จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ 2.นายภัทร ภมรมนตรี 3.นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน 4.นายธกร เลาหพงศ์ชนะ 5.นายเกรียงไกร จงเจริญ 6.นายอารุม ตุ้มน้อย

ภาคอีสาน จำนวน 24 คน ประกอบด้วย จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ 1.นางยรรยงรัตน์ ไชยศิวามงคล 2.นายพีระเพชร ศิริกุล 3.นายประเสริฐ บุญเรือง จ.ขอนแก่น ได้แก่ 1.น.ส.รัมภามาศ ทีฆธนานนท์ 2.นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข 3.น.ส.วิภาณี ภูคำวงศ์ จ.นครพนม ได้แก่ 1.นายไพจิต ศรีวรขาน 2.นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ จ.บึงกาฬ ได้แก่ 1.น.ส.ภัทรพร ราชป้องขันธ์ 2.นายไตรรงค์ ติธรรม

จ.มุกดาหาร ได้แก่ 1.นายนนทภูมิ ตั้งปณิธานนท์ จ.สกลนคร ได้แก่ 1.น.ส.จิรัชยา สัพโส 2.น.ส.วงศ์อะเคื้อ บุญศล จ.หนองบัวลำภู ได้แก่ 1.นายณพล เชยคำแหง จ.อุดรธานี ได้แก่ 1.นายศราวุธ เพชรพนมพร 2.นายอนันต์ ศรีพันธุ์ 3.นายขจิตร ชัยนิคม 4.นายกรวีร์ สาราคำ 5.นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์ 6.นายธีระชัย แสนแก้ว 7.นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม 8.นางเทียบจุฑา ขาวขำ 9.นายวัชรพล ขาวขำ จ.มหาสารคาม ได้แก่ 1.นายรัฐ คลังแสง

ภาคใต้ จำนวน 2 คน จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ 1.น.ส.ปรมาภรณ์ บริบูรณ์ จ.ยะลา ได้แก่ 1.นายอิสกานดา สาแม

ภาคกลาง จำนวน 13 คน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1.นายจิรทัศ ไกรเดชา 2.นายอาทิตย์ ภาคอินทรีย์
จ.นครปฐม ได้แก่ 1. น.ส.ธนัญญา พันธุ์การรุ่ง 2.นายทรงพล ชูศิลป์กุล 3.นายวินัย วิจิตรโสภณ 4.นายระวัง เนตรโพธิ์แก้ว 5.นายธนกร เชาวนเมธา

จ.ระยอง ได้แก่ 1.นายพเนตร วงษ์ไพศาล 2.นายภีมเดช อมรสุคนธ์ 3.นายชัยณรงค์ สันทัสนะโชค 4.นายวิเชียร สุขเกิด 5.นายวิชัย ล้ำสุทธิ จ.นนทบุรี ได้แก่ 1.นายนพดล แก้วสุพัฒน์

ด้านนายวิสุทธิ์กล่าวว่า ทุกคะแนนเสียงมีความสำคัญในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง การที่จะชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ได้ ขอพี่น้องประชาชนให้ความกรุณาให้การต้อนรับผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตจากพรรคเพื่อไทย ทุกคะแนนเสียงมีความสำคัญมาก เลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกทั้งพรรค เลือกทั้งคน เพื่อแลนด์สไลด์ นำพาความสุขกลับมาสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยอีกครั้ง

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความมั่นใจว่า ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทยจะเป็นตัวแทนของประชาชน ร่วมทำงานสานต่อจากพรรคได้อย่างลงตัวและดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป