ที่ปรึกษารองนายกฯอนุทิน ชาญวีรกูล ขอลาออก

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) มีผล 1 ม.ค. 2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 330/2565 เรื่องให้ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีใจความว่า

เนื่องจาก นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566

Advertisement

อาศัยอำนาจตามมาตรา 10(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ นางใยอนงค์ ทิมสุวรรณ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากลาออก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

 

Advertisement