ครม.อนุมัติงบฯกลาง 3,786 ล้าน ซ่อมถนน-สร้างสะพานหลังน้ำท่วม-ภัยพิบัติ

น้ำท่วม
แฟ้มภาพประกอบข่าว

ครม. อนุมัติ 3,786.55 ล้านบาท ให้กรมทางหลวง-กรมทางหลวงชนบท ซ่อนถนน-สร้างสะพาน ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน หลังได้รับความเสียหายจากอุทกภัย-ภัยพิบัติ 32 จังหวัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ วงเงิน 3,786.55 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวง จำนวน 2,654.83 ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท จำนวน 1,131.72 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ใน 32 จังหวัด ซึ่งได้รับความเสียหายจากอิทธิพลจากพายุและพายุโซนร้อน ตั้งแต่สิงหาคม-พฤศจิกายน 2565

เช่น มู่หลาน หมาอ๊อน โนรูและเนสาท ที่ทำให้ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทได้รับความเสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและส่งผลกระทบต่อ การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์

นายอนุชากล่าวว่า แผนงานบูรณะ/ซ่อมแซมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2566 ของกรมทางหลวง วงเงิน 2,654.83 ล้านบาท ประกอบด้วยประเภทกิจกรรม ดังนี้ สะพานขาด/สะพานชำรุด จำนวน 8 รายการ วงเงิน 91.50 ล้านบาท ดินสไลด์/คั่นทางสไลด์ จำนวน 30 โครงการ วงเงิน 766 ล้านบาท อาคารระบายน้ำชำรุดเสียหาย จำนวน 12 รายการ วงเงิน 182.4 ล้านบาท และโครงสร้างทางชำรุดเสียหาย จำนวน 67 โครงการ วงเงิน 1,614.93 ล้านบาท

นายอนุชากล่าวว่า แผนงานบูรณะ/ซ่อมแซมเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2566 ของกรมทางหลวงชนบท วงเงิน 1,131.72 ล้านบาท ประกอบด้วยประเภทกิจกรรม ดังนี้ ซ่อมแซมฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่ชำรุด จำนวน 7 รายการ วงเงิน 191.50 ล้านบาท ซ่อมแซมการกัดเซาะ/สไลด์ของสายทาง จำนวน 13 โครงการ วงเงิน 163.85 ล้านบาท และซ่อมแซมโครงสร้างทางจากอุทกภัย จำนวน 38 รายการ วงเงิน 776.37 ล้านบาท