งบประยุทธ์ปีสุดท้าย 3.35 ล้านล้าน 11 ปี ใช้เงินฉุกเฉิน 1 ล้านล้าน

เปิดงบประมาณ “ทิ้งทวน” ปีสุดท้ายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เม็ดเงินกว่า 3.35 ล้านล้านบาท

วันที่ 17 มีนาคม 2566 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณ “ทิ้งทวน” ปีสุดท้ายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เม็ดเงินกว่า 3.35 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น รายจ่ายประจำ 2,490,860.5 ล้านบาท รายจ่ายชดใช้เงินคงคลัง 33,759.1 ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 717,199.6 ล้านบาท รายจ่ายชำระคืนเงินกู้ 117,250.0 ล้านบาท วงเงินชดเชยขาดดุล 593,000.0 ล้านบาท เป็นการจัดงบประมาณขาดดุล 5.93 แสนล้านบาท

กระทรวง-หน่วยงาน 12 อันดับสูงสุด-รับงบฯหลักแสนล้านบาท

อันดับ 1 งบฯกลาง 601,745 ล้านบาท

อันดับ 2 มหาดไทย วงเงิน 351,985 ล้านบาท

Advertisement

อันดับ 3 ศึกษาธิการ วงเงิน 330,512 ล้านบาท

อันดับ 4 คลัง 313,822 ล้านบาท

อันดับ 5 ทุนหมุนเวียน วงเงิน 229,112 ล้านบาท

อันดับ 6 กลาโหม 198,562 ล้านบาท

Advertisement

อันดับ 7 คมนาคม วงเงิน 183,950 ล้านบาท

อันดับ 8 สาธารณสุข วงเงิน 170,369 ล้านบาท

อันดับ 9 รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 149,382 ล้านบาท

Advertisement

อันดับ 10 ส่วนราชไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี วงเงิน 128,444 ล้านบาท

อันดับ 11 อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วงเงิน 127,669 ล้านบาท

อันดับ 12 เกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 117,142 ล้านบาท

งบประมาณรัฐบาลประยุทธ์

 

ขณะที่งบฯกลาง ปี 67 วงเงิน 601,745 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 93,000 ล้านบาท และหากย้อนหลังไป 10 ปีงบประมาณก่อนหน้านี้ พบว่า

 • ปี 66 วงเงิน 590,470 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 92,400 ล้านบาท
 • ปี 65 วงเงิน 587,409 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 89,000 ล้านบาท
 • ปี 64 วงเงิน 614,616 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 99,000 ล้านบาท
 • ปี 63 วงเงิน 518,770 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 96,000 บาท
 • ปี 62 วงเงิน 471,532 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 99,000 บาท
 • ปี 61 วงเงิน 420,183 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 91,423 ล้านบาท
 • ปี 60 วงเงิน 448,880 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 113,907 ล้านบาท
 • ปี 59 วงเงิน 455,382 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 103,545 ล้านบาท
 • ปี 58 วงเงิน 375,708 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 88,823 ล้านบาท
 • ปี 57 วงเงิน 343,131 ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 72,500 ล้านบาท

ส่องงบประมาณหากประยุทธ์เป็นรัฐบาลต่อ

ทั้งนี้ หาก พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี 10 ปี เป็นสมัยที่สาม 11 ปีงบประมาณ ใช้งบกลาง-เงินฉุกเฉินไปทั้งหมด 1,038,598 ล้านบาท

ขณะที่งบกระทรวงกลาโหม ปี 67 วงเงิน 198,562 ล้านบาท และย้อนหลังไป 10 ปีงบประมาณในยุครัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ กองทัพได้รับงบประมาณทั้งหมด 2,284,066 ล้านบาท แบ่งตามปีงบประมาณ ดังนี้

 • ปี 66 วงเงิน 194,498 ล้านบาท
 • ปี 65 วงเงิน 201,666 ล้านบาท
 • ปี 64 วงเงิน 215,193 ล้านบาท
 • ปี 63 วงเงิน 231,745 ล้านบาท
 • ปี 62 วงเงิน 227,126 ล้านบาท
 • ปี 61 วงเงิน 218,503 ล้านบาท
 • ปี 60 วงเงิน 213,544 ล้านบาท
 • ปี 59 วงเงิน 206,461 ล้านบาท
 • ปี 58 วงเงิน 192,949 ล้านบาท
 • ปี 57 วงเงิน 183,819 ล้านบาท