เปิดชื่อผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ก้าวไกล 94 คน พิธาคาดเซฟโซน 30 ที่นั่ง

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคก้าวไกล

พรรคก้าวไกลเปิดบัญชีรายชื่อ 94 คน พิธาเบอร์ 1 ยันการคัดเลือกผ่านกรรมการ ไม่มีโปลิตบูโร เผยเซฟโซนปาร์ตี้ลิสต์ 30 ที่นั่ง 

วันที่ 2 เมษายน 2566 พรรคก้าวไกล ได้เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคจำนวน 94 คน โดยทั้ง 94 รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้จัดลงตัวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้กล่าวถึงการจัดลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค ซึ่งมีเสียงครหาเรื่องการจัดลำดับลักษณะโปลิตบูโร เฉพาะฝ่ายบริหารและบุคคลที่ใกล้ชิดแกนกลางของฝ่ายบริหารว่า ความเป็นเทคโนแครตนั้นไม่เป็นความจริง อย่างคนที่ขึ้นมาอยู่ในลำดับบน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจ ก็เป็นระดับผู้บริหารในอุตสาหกรรมค้าปลีก องค์กรในภาครัฐ มีบางคนมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ก็เป็นคนที่ทำงานด้านข้อมูล หรือ big data ซึ่งสามารถเอามาใช้บริหารปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศได้ 

ในส่วนที่สองที่ว่าเป็นโปลิตบูโรนั้นไม่มี ยืนยันว่าลำดับบัญชีรายชื่อเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการรับฟังมาก่อนหน้านี้จากคณะกรรมการสรรหาผู้สัมภาษณ์ ทีมงานจังหวัด และพนักงานพรรค รวมถึงกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นจุดแข็งของพรรค

Advertisement

“ส่วนจะได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์กี่คนนั้น ตั้งเป้าต้องให้ทะลุ 30 คน ซึ่งต้องพยายามอย่างเต็มที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับว่าที่ผู้สมัครใหม่ในการขยายฐานเสียงในเรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการศึกษา เรื่องชาติพันธุ์ จะพยายามเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่ ในการรวมคะแนนตรงนี้มาให้อยู่ในกลุ่มปาร์ตี้ลิสต์จาก 100 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงจากรอบที่แล้วคือ 150 ซึ่งทำให้การแข่งขันสูงขึ้น และ 1 ปาร์ตี้ลิสต์ ก็จะต้องได้คะแนนเยอะมากขึ้น ซึ่งอาจจะทะลุมากกว่า 30 ก็ได้ ซึ่งเราไม่ได้คิดเรื่องของเซฟโซนเอาไว้จะ 40 หรือ 50 เท่าก็ไหร่ ก็อีกเรื่องหนึ่ง” 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลทั้ง 94 คน ตามลำดับบัญชีรายชื่อ มีดังนี้  

ลำดับที่ 1 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
ลำดับที่ 2 ชัยธวัช ตุลาธน
ลำดับที่ 3 ศิริกัญญา ตันสกุล
ลำดับที่ 4 เซีย จำปาทอง
ลำดับที่ 5 อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล
ลำดับที่ 6 อภิชาติ ศิริสุนทร
ลำดับที่ 7 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ลำดับที่ 8 รังสิมันต์ โรม
ลำดับที่ 9 สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
ลำดับที่ 10 สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

ลำดับที่ 11 พริษฐ์ วัชรสินธุ
ลำดับที่ 12 ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ลำดับที่ 13 ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ลำดับที่ 14 เบญจา แสงจันทร์
ลำดับที่ 15 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
ลำดับที่ 16 ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
ลำดับที่ 17 วาโย อัศวรุ่งเรือง
ลำดับที่ 18 ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร
ลำดับที่ 19 มานพ คีรีภูวดล
ลำดับที่ 20 รอมฎอน ปันจอร์

Advertisement

ลำดับที่ 21 กรุณพล เทียนสุวรรณ
ลำดับที่ 22 ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ลำดับที่ 23 พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ลำดับที่ 24 ศุภโชติ ไชยสัจ
ลำดับที่ 25 ศนิวาร บัวบาน
ลำดับที่ 26 นิติพล ผิวเหมาะ
ลำดับที่ 27 ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
ลำดับที่ 28 ปารมี ไวจงเจริญ
ลำดับที่ 29 วรภพ วิริยะโรจน์
ลำดับที่ 30 สุรวาท ทองบุ

ลำดับที่ 31 คำพอง เทพาคำ
ลำดับที่ 32 วรรณวิภา ไม้สน
ลำดับที่ 33 เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
ลำดับที่ 34 องค์การ ชัยบุตร
ลำดับที่ 35 ชุติมา คชพันธ์
ลำดับที่ 36 จุลพงศ์ อยู่เกษ
ลำดับที่ 37 กัลยพัชร รจิตโรจน์
ลำดับที่ 38 ณรงเดช อุฬารกุล
ลำดับที่ 39 ภคมน หนุนอนันต์
ลำดับที่ 40 สุเทพ อู่อ้น

ลำดับที่ 41 กัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี
ลำดับที่ 42 เอกภพ สิทธิวรรณธนะ
ลำดับที่ 43 ธัญธร ณัฐธัมม์
ลำดับที่ 44 กิตติศักดิ์ ปานฝึกดี
ลำดับที่ 45 ญาวีร์ บุตรกระวี
ลำดับที่ 46 ชวลิต เลาหอุดมพันธ์
ลำดับที่ 47 อำนาจ ชุณหะนันท์
ลำดับที่ 48 ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล
ลำดับที่ 49 ปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
ลำดับที่ 50 ทองแดง เบ็ญจะปัก

Advertisement

ลำดับที่ 51 รสิตา ซุ่ยยัง
ลำดับที่ 52 พงศธร ศรเพชรนรินทร์
ลำดับที่ 53 นายิกา ศรีเนียน
ลำดับที่ 54 วีระชัย นพปราชญ์
ลำดับที่ 55 คณาสิต พ่วงอำไพ
ลำดับที่ 56 รัชนี โล่วณิชเกียรติกุล
ลำดับที่ 57 นันทพงศ์ ปานมาศ
ลำดับที่ 58 ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ
ลำดับที่ 59 สาวิตรี สันติพิริยพร
ลำดับที่ 60 จตุรงค์ หิรัญกาญจน์

ลำดับที่ 61 นิธิ ละเอียดดี
ลำดับที่ 62 สุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ
ลำดับที่ 63 ไพศาล ปันแดน
ลำดับที่ 64 ฆนัท นาคถนอมทรัพย์
ลำดับที่ 65 ศดิศ ใจเที่ยง
ลำดับที่ 66 เนติพล สกุลชาห์
ลำดับที่ 67 ณภัทร สิทธิอัฐกร
ลำดับที่ 68 ประพนธ์ สิงห์แก้ว
ลำดับที่ 69 พุฒิพงศ์ ภู่เพียนเลิศ
ลำดับที่ 70 ภูมินทร์ หน่อคำ

ลำดับที่ 71 วรภัทร พึ่งพงศ์
ลำดับที่ 72 ณัฐพัชร์ ธีรนันทนิตย์
ลำดับที่ 73 โจเซฟ เฮสดาร์ซัน
ลำดับที่ 74 พลากร วงค์ประเสริฐ
ลำดับที่ 75 ปริวรรตน์ จิรพุฒิรัศมิ์
ลำดับที่ 76 ธนะกฤษฏิ์ อธิเจริญลักษณ์
ลำดับที่ 77 ธีรภัทร เหลืองพงศ์รัตน์
ลำดับที่ 78 สัมภาษณ์ คำผุย
ลำดับที่ 79 ชวิน กสิกิจพงศ์พันธ์
ลำดับที่ 80 ปุณณเมธ อ้นอารี

ลำดับที่ 81 พรพิพัฒน์ วัดอักษร
ลำดับที่ 82 รวิสรา มาวงศ์
ลำดับที่ 83 อรทัย คุณะดิลก
ลำดับที่ 84 นพณัฐ แก้วเกตุ
ลำดับที่ 85 ชลธิชา กุลดิลก
ลำดับที่ 86 สมโชติ มีชนะ
ลำดับที่ 87 อุสมาน นูรุลอาดิล
ลำดับที่ 88 สุพรรณิกา ตันติเวชกุล
ลำดับที่ 89 ณภัทร ศิริจรัสตระกูล
ลำดับที่ 90 นภัสสร คุปตเสรี

ลำดับที่ 91 ธนากร ชินอุดมพร
ลำดับที่ 92 ทินกร ปิยะวงษ์ณรัตน์
ลำดับที่ 93 ณัฐพงษ์ พานิชศิริ
ลำดับที่ 94 กัณฑ์อเนก ศรีอนุชา